Metsä

Rinteen hallituksen ensimmäinen budjettiriihi valmistui: Luonnonsuojelulle merkittävä lisärahoitus

Lisärahoituksella elvytetään muun muassa vaelluskalakantoja, lisätään vapaaehtoisen metsien suojeluohjelman Metson rahoitusta ja kunnostetaan lintukosteikkoja.
Pekka Fali
Hallitus jatkaa Metson toimeenpanoa ja lisää rahoitusta.

Antti Rinteen (sd.) hallitus sai budjettineuvottelut päätökseen tiistai-iltana. Hallitus esittää ensi vuoden budjettiin sadan miljoonan euron lisärahoitusta luonnonsuojeluun vuodelle 2020.

Hallitus jatkaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (Metso) toimeenpanoa ja lisää rahoitusta noin 20 miljoonalla eurolla.

Rahoituksella käynnistetään myös kymmenvuotinen elinympäristöjen parantamisen toimintaohjelma. Sillä on määrä pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa viimeistään 2030 ja turvata elintärkeiden ekosysteemien toiminta.

Maankäyttösektorilla hiilinielujen vahvistamiseen ja maankäyttösektorin päästöjen vähentämiseen ehdotetaan 10 miljoonan euron lisäystä luonnonvaratalouteen. Tämä pysyvä lisäys nousee 14,5 miljoonaan euroon vuodesta 2021 lukien. Lisäksi kertaluonteista rahoitusta ehdotetaan yhteensä noin 50 miljoonaa euroa vuosina 2020–2022.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan vielä ei ole tarkkaa linjausta siitä, miten potti jakaantuu. "Valmistelu on käynnissä."

Reilu 10 miljoonaa luonnonsuojelun lisärahoituksesta kanavoituu maa- ja metsätalousministeriön kautta.

Osana luonnon monimuotoisuuden turvaamista hallitus suuntaa tukea vaelluskalojen elvyttämishankkeisiin ja vesilinnuille tärkeiden kosteikkojen perustamiseen sekä vieraslajien torjuntaan, kertoo maa- ja metsätalousministeriö.

Vaelluskalavesistöjen ohitusratkaisuja, vaellusesteiden purkua ja lisääntymisalueiden kunnostuksia tuetaan kuudella miljoonalla eurolla. Arvokkaiden lintukosteikkojen kunnostukseen ohjataan kolme miljoonaa euroa.

Metsähallituksen korjausvelkaa puretaan ja luontomatkailun edellytyksiä vahvistetaan nostamalla Metsähallituksen Luontopalveluiden perusrahoitusta ja kunnostamalla retkeilyalueiden ja kansallispuistojen reitistöä. Retkeilyalueiden reitistöön osoitetaan miljoona euroa.

"Budjettiesitys tukee luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten mahdollisuutta virkistyä luonnossa metsästyksen, kalastuksen ja luonnossa liikkumisen parissa", Leppä sanoo.

Kalataloutta tuetaan talousarvioesityksessä monipuolisesti. Kotimaisen kalan edistämiseen, kaupallisen kalastuksen vahinkojen vähentämiseen, kalastusmatkailuun ja kalavesien hoitoon ja tutkimukseen esitetään 2,3 miljoonan euron lisärahoitusta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tähän kansallispuistoon tullaan vettä pitkin

Kuopiolaiset ilmastoaktivistit lakkoilivat luonnon puolesta: "Finnpulp-sellutehtaan ympäristövaikutuksista pitäisi tehdä tarkemmat tutkimukset"

Luonnon monimuotoisuuden suojeluun uutta puhtia

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI