Metsä

Metsäteollisuus: Hallitus ei kanna vastuuta hyvinvoinnin turvaamisesta

"Aikomus kasvattaa teollisuuden kustannuksia suhdannekäännöksen hetkellä on virhe."
Kimmo Haimi
Timo Jaatinen odottaa hallituksen kirjaamien työllisyystoimien vaikutuksen jäävän vähäiseksi.

Hallituksen esitys ensi vuoden tulo- ja menoarvioksi lepää Metsäteollisuus ry:n mukaan epärealististen taloustavoitteiden varassa. Etenkin aikomus kasvattaa teollisuuden kustannuksia suhdannekäännöksen hetkellä on virhe.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen ensimmäinen budjettiesitys osoittaa, ettei hallitus kanna riittävästi vastuuta Suomen pitkän aikavälin hyvinvoinnin turvaamisesta.

"On harkitsematonta kasvattaa Suomen kansantaloudelle keskeisen vientiteollisuuden kustannuksia hetkellä, jolloin maailmantalouden suhdanne on kääntymässä", Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Hallitus esittää liikenteen ja työkoneiden polttoaineveroihin poikkeuksellisen suuria korotuksia. Korotusten kustannusvaikutus suomalaiselle metsäteollisuudelle olisi vuositasolla jopa 24 miljoonaa euroa.

"Tämä on yli kaksinkertainen verrattuna kahdella edellisellä hallituskaudella tehtyihin korotuksiin. Ehdotus on epävakaat talousnäkymät huomioiden huonosti harkittu ja heikentää teollisuuden kilpailukykyä."

Hyvää liikenteen osalta lupaa 300 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus liikenneväylien kunnossapitoon. Metsäteollisuus jakaa hallituksen huolen tiestön ja raiteiden korjausvelasta. Etenkin alempiasteisen tieverkoston kunnostukseen tulee ohjata lisärahoitusta.

"Yhteiskunta tarvitsee hyväkuntoista väylä- ja tieverkkoa, siksi panostukset infrastruktuuriin, myös yksittäisten teollisuushankkeiden osalta, tukevat hyvinvoinnin rakentumista pitkäjänteisesti."

Hallituksen päätös olla korottamatta vientiteollisuuden tuotantolaitosten energiakustannuksia turvaa osaltaan suomalaisten tehtaiden tasapuolisia toimintaedellytyksiä kilpailijamaiden tehtaisiin verrattuna. Lukuisissa EU-maissa käytössä olevan, vähäpäästöisen sähkön käyttöön kannustavan päästökauppakompensaation jatkokauden epävarmuus on sen sijaan pettymys.

Metsäteollisuuden pitkäkestoiset investoinnit tarvitsisivat epävarmuuden sijaan ennakoitavuutta ja päätökset pitkäjänteisyyttä.

Maankäyttösektorin hiilinielujen vahvistamiseen ja päästöjen vähentämiseen varattuja määrärahoja tulee Jaatisen mukaan suunnata metsien kasvun ja elinvoimaisuuden edistämiseen.

Rinteen hallituksen talouspolitiikka nojaa vahvasti 75 prosentin työllisyystavoitteeseen. Tämä tavoite on laajasti nähty epärealistisena, joten riihessä sovittavilta työllisyystoimilta odotettiin paljon.

"Työllisyystoimien osalta budjettiriihi oli kuitenkin pettymys. Erilaisia työllistämistoimia on kirjattu paljon, mutta niiden vaikuttavuus jäänee heikoksi", Jaatinen arvelee.

Riihessä ei kyetty päättämään sen paremmin työn tarjontaa kuin kysyntääkään aidosti parantavista toimenpiteistä.

Päinvastoin, useat hallitusohjelmaan kirjatut työelämän jäykkyyksiä ja todennäköisesti työnantajien suoria kustannuksia lisäävät toimenpiteet tulevat heikentämään työn kysyntää.

"Hallituksen työllisyystoimien nojaaminen palkkatuen kasvattamiseen on osoitus siitä, ettei työmarkkinoiden rakenteellisiin ongelmiin haluta puuttua."

"Kestävästi järjestetty julkinen talous on hyvinvointimme peruspilari. Se turvaa meitä parhaiten suhdanneheilahtelujen ja ikärakenteen aiheuttamilta kasvavilta paineilta. Tätä Rinteen budjettiesitys ei valitettavasti tue", Jaatinen summaa kokonaisuutta.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI