Ilmastonmuutos ja HCV-alueet askarruttivat metsänomistajia Äänekosken metsäillassa – "Nuoret ja varttuneet kasvatusmetsät sitovat parhaiten hiiltä" - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Ilmastonmuutos ja HCV-alueet askarruttivat metsänomistajia Äänekosken metsäillassa – "Nuoret ja varttuneet kasvatusmetsät sitovat parhaiten hiiltä"

Valtakunnallisen metsänomistajaviikon teemana on tänä vuonna puukauppa. Kuluvan viikon aikana järjestettävissä tilaisuuksissa esitellään metsänhoitoyhdistysten monipuolista palvelutarjontaa.
Petteri Kivimäki
Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Timo Saksa arvioi, että ilmastonmuutos suosii Suomen puulajeista eniten koivua. Todennäköisin häviäjä on kuusi.

Luonnonvarakeskuksen johtavan tutkijan Timo Saksan mukaan metsillä on keskeinen rooli hiilensidonnassa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä.

”Kun haluamme pitää hiilinielua yllä, on kaikkein tehokkain hiilinielu sellainen metsä, joka on terve, runsaspuustoinen ja kasvaa hyvin. Nuoret ja varttuneet kasvatusmetsät sitovat parhaiten hiiltä", Saksa painottaa.

Kun puusto varttuu, sen kasvu hidastuu ja hiilensidonta heikkenee, Saksa sanoo.

"Siksi metsän nopea ja tehokas uudistaminen on lähtökohta hiilensidonnalle. Taimikonhoito ja puuston harvennukset on tehtävä oikea-aikaisesti, jotta metsien hiilensidontakyky pysyy parhaimmillaan.”

Metsien monimuotoisen rakenteen ylläpitäminen on Saksan mukaan myös tärkeää

"Monimuotoinen metsä tuo hiilinielun ylläpitoon turvallisuutta. On syytä huolehtia siitä, että puusto on heterogeeninen ja siellä on mukana koko eliölajisto, joka metsään kuuluu."

Saksa arvioi, että ilmastonmuutos suosii Suomen puulajeista eniten koivua. Todennäköisin häviäjä on kuusi.

"Ilmastonmuutoksen myötä keväät aikaistuvat ja kevätkuivuudet lisääntyvät. Kuivuus aiheuttaa erityisen paljon ongelmia kuuselle. Puuston kasvu tulee lisääntymään eniten pohjoisessa”, Saksa toteaa.

Saksa kehottaa metsänomistajia varautumaan myrskytuhojen sekä hyönteisten aiheuttamien tuhojen lisääntymiseen.

"Kun roudaton aika pitenee ja tuulisuus lisääntyy, tullaan metsissä näkemään enemmän myrskutuhoja. Hyönteisten, kuten kirjanpainajien, aiheuttamat tuhot lisääntyvät. Kuivuudesta kärsivät vanhat kuusikot ovat ensisijaisia kärsijöitä."

Saksa esitteli näkemyksiään metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen metsäillassa Äänekoskella tänään keskiviikkona.

Paikan päälle oli saapunut reilusti yli sata metsänomistajaa eri puolilta maakuntaa.

Kaukaisimmat kävijät olivat tulleet paikan päälle Tukholmasta saakka.

Keuruulaiset Hanne Kokkila ja Sami Vääriskoski saapuivat metsäiltaan kuullakseen ajankohtaista tietoa puukaupan näkymistä.

"Puukauppa-asiat sekä yleinen mielenkiinto metsäasioihin saivat saapumaan paikalle. On hyvä, että tällaisia metsäiltoja järjestetään", Vääriskoski toteaa.

Kokkila kertoo olevansa kiinnostunut kuulemaan ilmastoasioista ja puukaupasta. "Metsää on itsellä ja perikunnalla, joten näistä asioista on hyvä oppia lisää."

Ilmastonmuutoksen lisäksi Äänekosken metsäillassa keskusteltiin metsien sertifioinneista sekä erityisesti HCV-alueista, jotka ovat viime kuukausina askarruttaneet metsänomistajia.

Toukokuun lopussa MT uutisoi, että metsäyhtiöt ovat teettäneet FSC-sertifiointiin liittyen karttoja korkean suojeluarvon alueista (HCV-alueet) yksityisten metsänomistajien mailla. Monille metsänomistajille asia tuli yllätyksenä.

Metsänomistajien huolena on, että HCV-luokitus voi vaikuttaa puukauppaan.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtajan Mikko Tiirolan mukaan on täysin ymmärrettävää, että monet metsänomistajat ovat olleet asiasta ymmällään.

"Sellaistakin olen kuullut, että 70 hehtaarin metsätilasta koko tila oli merkitty HCV-alueeksi. On ymmärrettävää, että tällainen herättää pelkoa ja närkästystä", Tiirola sanoo.

Tiirolan mukaan MTK valvoo asiassa metsänomistajien etuja.

”Viestimme teollisuuden suuntaan on, että kontrollitoimenpiteiden on oltava täysin ostajan vastuulla. Kustannuksetkaan eivät voi olla metsänomistajan vastuulla.”

MTK myös tarjoaa apuaan metsänomistajille mahdollisissa konfliktitilanteissa.

"Asiaa ei kuitenkaan kannata ylidramatisoida. Teemme nyt kaikkemme, jotta metsänomistajien pelot asiassa eivät toteudu", Tiirola summaa.

Valtakunnallisen metsänomistajaviikon teemana on tänä vuonna puukauppa. Kuluvan viikon aikana eri puolilla maata järjestettävissä tilaisuuksissa esitellään metsänhoitoyhdistysten monipuolista palvelutarjontaa.

Lue lisää HCV-alueista:

Sertifiointijärjestelmä FSC:n riskiarvio toi Suomen kartalle alueita, joilta saattaa olla kohta vaikea myydä puuta

FSC:n kriteerien päivitys pyörähti käyntiin – "Tavoitteenamme on jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen lisääminen ja suojavyöhykkeiden leventäminen"

Suomen metsiin on luokiteltu metsänomistajien selän takana FSC-järjestelmän mukaisia suojelukohteita – Yhtiöt: Voivat vaikuttaa puukaupoissa hintaan ja hakkuumääriin

Petteri Kivimäki
Hanne Kokkila ja Sami Vääriskoski tulivat pienen tyttärensä Roosan ja Samin isän Veikon kanssa Keski-Suomen metsänhoitoyhdistyksen metsäiltaan, joka järjestettiin Kartano Kievarissa Äänekoskella Hietaman kylässä.
Katso uusin video
Lue lisää

Ilmastonmuutos huolettaa useimpia, mutta lihasta on luopunut sen takia vain noin joka kymmenes

Selvitys: Metsänhoidossa syytä varautua tuhoriskin kasvuun – kuusi ongelmissa ilmaston lämmetessä

Miten Suomi saadaan vähähiiliseksi? Ympäristöministerin tiedotustilaisuus kello 12.15

Suomen johdolla ilmastotalkoisiin