Metsä

Metsäasiantuntijoita on asetettu syytteeseen liito-oravan elinympäristöjen tuhoamisesta – Pohjois-Savon käräjäoikeus antoi vapauttavan päätöksen

Valtion maksettavaksi jää kymmenien tuhansien oikeudenkäyntikulut.
Markku Vuorikari
Liito-orava nauttii korkeaa suojelustatusta.

Metsäasiantuntijoita on tämän vuoden aikana asetettu syytteeseen liito-oravan elinympäristöjen tuhoamisesta. Tuorein tapaus on Pohjois-Savosta, jossa käräjäoikeus antoi eilen keskiviikkona vapauttavan päätöksen.

Meto - Metsäasiantuntijoiden puheenjohtaja Stefan Borgman kertoo, että lyhyen ajan sisällä on kuusi vastaavaa tapausta. Niissä on vaadittu jopa hakkuista saatujen tulojen takavarikoimista rikoshyötynä.

Kanteluiden kohteena on ollut etenkin korkeaa suojelustatusta nauttiva liito-orava. Tilannetta on kärjistänyt se, ettei ely-keskuksen viranomaisilla ole enää velvollisuutta rajata liito-oravakohdetta maastoon.

Pohjois-Savon käräjäoikeus antoi keskiviikkona päätöksen, että kolme metsäasiantuntijaa vapautetaan kaikista syyttäjän rangaistusvaatimuksista. Ne koskivat liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämistä metsänhakkuissa.

Metsäasiantuntijoita syytettiin luonnonsuojelurikoksesta, sillä liito-orava on suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain nojalla, ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

"Käräjäoikeuden mukaan metsäasiantuntijat olivat noudattaneet hyvää huolellisuutta metsän hakkuun suunnittelussa ja toteutuksessa sekä huomioineet mahdollisen liito-oravan. Olemme tyytyväisiä päätökseen", toteaa Borgman.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan metsäasiantuntijat olivat jättäneet liito-oravalle avohakkuussa säästöpuita ja etsineet suunnitteluvaiheessa huolellisesti havaintoja liito-oravasta alueelta niitä löytämättä.

Ely-keskuksen havainto liito-oravasta oli vuodelta 2009, eikä alueella enää ollut liito-oravaa.

"Huolimatta vapauttavasta päätöksestä, on rikoksesta syytettynä oleminen asiantuntijalle kova paikka, jossa koetellaan henkistä kestävyyttä. Tällaiset ulkopuolelta tulevat psykososiaaliset kuormitustekijät stressaavat metsäasiantuntijoita, joiden työ on muutoinkin hyvin vaativaa", Borgman toteaa.

Borgman pitää outona sitä, että kuka vaan näyttää voivan kannella asiasta. Kulut jäävät valtion maksettavaksi.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden vapauttavan päätöksen myötä valtio maksaa oikeudenkäyntikulut, jotka nousevat kymmeniin tuhansiin euroihin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Myös tätä eläinlajia voi nyt seurata WWF:n Luontolivessä – Erityisen mielenkiintoista katsottavaa luvassa lähipäivinä

Tanja Karpela hurahti hajukoiriin – kouluttaa omia koiria etsimään liito-oravia

Pysäyttävätkö papanat rakennushankkeen? Liito-oravien kakkaa kysellään nettipalstoilla ja myydäänkin luontaistuotteena

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI