Metsä

Tutkijaryhmä: Puun polttaminen vaarantaa ilmastotavoitteet, koska hiili ei palaudu metsään riittävän nopeasti

Eurooppalaisen tutkijaryhmän selvityksen mukaan metsäbioenergia on hiilineutraalia vain, jos se perustuu teollisuuden tähteisiin. Lisäehtona on, että hakkuut ja maanmuokkaus eivät lisääntyisi.
Kari Salonen
Puupellettejä liikkuu kansainvälisillä markkinoilla jo 10 miljoonaa tonnia vuodessa. Tutkijaryhmän mielestä metsäbioenergia ei auta ilmastoa, päinvastoin.

Kansainvälinen tutkijaryhmä vaatii, ettei metsäbioenergiaa enää pidettäisi hiilineutraalina energiamuotona.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan kriittisenä pidetty keskilämpötilan nousu 1,5 asteella koittaa nykypäästöjen jatkuessa jo vuosien 2030 ja 2050 välillä.

Siihen on niin vähän aikaa, etteivät kasvavat metsät ehdi sitoa takaisin poltetun puun vapauttamaa hiilidioksidia.

Muun muassa EU on määritellyt metsäbioenergian hiilineutraaliksi, koska metsät sitovat hiiltä kasvaessaan.

Tutkijaryhmän selvityksen mukaan hiilineutraalisuuden vaatimukset täyttyvät vain, jos energiaksi käytetään teollisuuden sivuvirtoja.

Silloinkin edellytyksenä on, että hakkuut ja metsämaaperän muokkaus eivät lisäänny.

Tutkijaryhmä muistuttaa että metsäbioenergian hiilidioksidipäästöt tuotettua energiamäärää kohden ovat suuremmat kuin kivihiilellä.

Bioenergian käyttö saattaa johtaa metsien kiertoaikojen lyhenemiseen.

Suomessakin hakkuukierto on selvästi lyhentynyt viime aikoina ja valtion metsistä hakataan aukoksi aivan liian nuorta metsää, ympäristömuutoksen professori Atte Korhola Helsingin yliopistolta, yksi julkaisun kirjoittajista, sanoo yliopiston tiedotteessa.

Vertaisarvioidun julkaisun ovat kirjoittaneet EASAC:n (European Academies’ Science Advisory Council) ympäristötyöryhmän tutkijat. EASAC on EU-maiden kansallisten tiedeakatemioiden yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on antaa eurooppalaisten päättäjien ja vaikuttajien käyttöön puolueetonta tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi. Artikkeli on julkaistu Global Change Biology Bioenergy -julkaisussa.

Alkuperäinen artikkeli: Serious mismatches continue between science and policy in forest bioenergy

Katso uusin video
Lue lisää

"Yritysten rooli yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa on suuri", toteaa HKScanin Tero Hemmilä hiilineutraaliustavoitteesta

Petteri Taalas Ylellä: Ilmastotoimissa ei pidä syyllistää, mutta nykymittainen karjan rehun kasvatus on "hölmöläisen hommaa"

HKScan aikoo hiilineutraaliksi: "Siirrymme vähitellen sopimustuotannon seuraavaan kehitysvaiheeseen, jossa vastuullistyö on yhä tärkeämpää"

Uutissuomalainen: Joensuussa ja Lahdessa kovimmat ilmastotavoitteet