Metsä

PTT odottaa puukaupan hiljenevän neljänneksellä

Keski-Euroopassa tuhopuuta on tarjolla Suomen hakkuumäärän verran, mikä sotkee tukki- ja sahatavarakauppaa vielä pitkään.
MT arkisto
Kuitupuulla riittää kysyntää, mikä siirtää hakkuita harvennusleimikoihin.

Pellervon taloustutkimus PTT:n odotukset metsäalalle ovat vaisut. Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä heikkenee, hinnat laskevat, hakkuut vähenevät ja puukauppa hidastuu.

Suomi ei ole saari. Maailmantalouden kasvun hidastuminen iskee siten nopeasti sekä metsätalouteen että metsäteollisuuteen.

Taloustilanne heijastui jo alkuvuonna erityisesti sellukauppaan. Myös sahatavarasta on ollut ylitarjontaa Keski-Euroopan massiivisten hyönteistuhojen takia.

Tämä kaikki on näkynyt myös puukaupassa. Siihen on vaikuttanut myös puuntuonnin kasvu.

"Osittain kyseessä on koko metsäalan paluu tasaisemmalle kehitysuralle viime vuoden ennätysten jälkeen", summasi PTT:n metsäennustetta tänään torstaina esitellyt metsäekonomisti Emmi Haltia.

Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa metsänomistajalle? Yksinkertaisesti vähän aiempaa hiljaisempia aikoja.

Puun pystykaupat jäävät tänä vuonna neljännestä viimevuotista pienemmiksi. Ensi vuonna lasku hidastuu.

Totaalista pysähdystä ei silti ole näkyvissä. Etenkin kuitupuun kysyntä pysyy hyvänä, sillä sellun osalta pahin aallonpohja saattaa olla jo takana.

Siksi PTT ennustaa, että kuitupuun nimellishinnat eivät edes notkahda vaan, että ne pysyvät parin prosentin nousussa tänä vuonna.

Hintojen nousu jatkuu ensi vuonna, mutta loivempana.

Ostomiesten tähtäimessä ovat siis edelleen harvennusleimikot.

Tukin osalta tilanne on heikompi. Sahatavaran vienti kasvaa edelleen tänä vuonna. Ensi vuonna vienti taittuu laskuun ja sahatavaran ylitarjonta painaa hintoja.

Heikosti kannattavilla sahoilla on jo nyt paineita laskea tukin hintaa. Ennusteen mukaan tukin hinta joustaa tänä vuonna 6 prosenttia alaspäin.

Tukin kantohinnat ovat laskeneet etenkin uudistushakkuilla. Sen sijaan harvennuskohteissa tukin hinta on pikemminkin noussut.

Ensi vuonna tukin kantohinnat pysyvät ennallaan. Tukki- ja sahatavarakauppaa sotkevat Keski-Euroopan massiiviset hyönteistuhot.

Metsänomistajien kantorahatulot nousivat viime vuonna 2,3 miljardiin euroon, mikä on uusi ennätys. Reaaliarvolla laskettuna vuoden 2007 ennätys jäi silti voimaan.

Tänä vuonna kauppojen painottuminen harvennuksille ja tukin hintojen lasku syövät potista 14 prosenttia. Kantorahaa kertyy siten noin kaksi miljardia euroa.

"Mistään romahduksesta tuossa ei ole kyse. Kantorahaa kertyy edelleen melko paljon aiempiin vuosiin verrattuna", muistuttaa tutkimusjohtaja Paula Horne.

Juttua on päivitetty tutkijoiden kommenteilla 3.10.2019 kello 11

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI