Metsä

Lukijalta: Avohakkuukiellolla olisi tuhoisat seuraukset metsänomistajien tuloille

"Ei voi kuin ihmetellä, että kampanjointi mediassa jatkuvan kasvatuksen ja avohakkuukiellon puolesta saa jatkua ilman vastaväitteitä"
Kari Lindholm
Lukijan mielestä avohakkuukielto romahduttaisi metsänomistajien tulot.

Lobbaus jatkuvan kasvatuksen ja avohakkuukiellon puolesta on intensiivistä. Maaseudun Tulevaisuudessa (MT 18.9.) eläkkeellä oleva tutkijakolmikko Lähde, Norokorpi ja Laiho ihmettelevät poliitikkojen ja virkamiesten tyhmyyttä, kun nämä eivät saa muutosta aikaiseksi – kun siis eivät saa avohakkuukieltoa aikaiseksi.

EU-parlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) esittää, että ”avohakkuut ovat Suomen metsätalouden kipupiste” ja lisäksi että ”voisimmeko siirtyä jatkuvaan kasvatukseen” (MT 23.9.). Kaikille lienee selvää, minkälaista kuvaa Suomen metsätaloudesta Niinistö levittää EU:n vihreiden edustajien keskuudessa ja minkälaisen metsänhoitomuodon puolesta hän siellä puhuu.

Ei voi kuin ihmetellä, että kampanjointi mediassa jatkuvan kasvatuksen ja avohakkuukiellon puolesta saa jatkua ilman vastaväitteitä. Luulisi, että ainakin metsänomistajien edunvalvontaorganisaatiot ja metsäteollisuus vihdoin heräisivät.

Vuonna 1996 uudistetun metsälain myötä vaihtoehtoiset metsänkäsittelymenetelmät, muun muassa jatkuva kasvatus, tulivat sallituiksi – aivan oikeutetusti. Onhan toki kohtuullista että metsänomistaja, sen lyhyen ajan kun hän metsäänsä hallinnoi, itse saa päättää, haluaako metsäänsä avohakkuun tai ei. Tuskin lainsäätäjät pystyivät kuvittelemaan, että lakiuudistus johtaisi vaatimuksiin avohakkuukiellosta.

Yleisluontoisella avohakkuukiellolla olisi tuhoisat seuraukset, varsinkin metsänomistajien tuloille. Luonnonvarakeskus Luken tuoreiden, mittauksiin perustuvien laskelmien mukaan jatkuvan kasvatuksen eri-ikäisrakenteisten metsien kasvu on 20 prosenttia heikompi kuin perinteisillä menetelmillä hoidettujen tasaikäisrakenteisten metsien. Lisäksi nettotulot perinteisesti hoidetuista metsistä ovat 29 prosenttia korkeammat.

Jos otetaan huomioon, että jatkuvalla kasvatuksella hoidetuissa metsissä menetetään istutustaimien jalostushyödyn tuoma 15–20 prosentin kasvunlisäys ja se, että hakkuutähteitä ei kannata korjata energiatuotantoon, niin karkeasti laskettuna metsänomistaja menettää vähintään 50 prosenttia nettotuloistaan verrattuna perinteisiin menetelmiin.

Sopii myös pohtia, miten avohakkuukielto vaikuttaisi hakkeella toimivien bioenergialaitosten raaka-ainehuoltoon. Luken tutkijoiden mukaan jatkuvalla kasvatuksella ei myöskään ole yksiselitteisiä positiivisia vaikutuksia metsän hiilivarastoon eikä monimuotoisuuteen.

Kai meidän kuitenkin pitää luottaa siihen, että kansanedustajien enemmistöllä on sen verran järkeä, etteivät säädä avohakkuukieltoa.

Päättäjien olisi hyvä muistaa, että Suomen metsätalous on yksi hyvinvointimme kulmakivistä ja avohakkuukielto on sen suhteen kohtalonkysymys.

Carl-Johan Jansson

Raasepori

Lue kaikki MT:n mielipidekirjoitukset

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Jatkuva kasvatus on metsätalouden kohtalonkysymys

Metsien käsittelyssä ei ole yhtä totuutta

Mepit erimielisiä Suomen metsätalouden kestävyydestä: "Avohakkuiden käytön laajuus on Suomen kipupiste"

Laskutaitoiset metsänomistajat