LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Metsä

Puukaupassa painopiste on siirtynyt harvennushakkuille

Metsänomistajat odottavat kuitupuun hinnan pysyvän ennallaan.
Jukka Pasonen

Puukauppa hidastuu tänä vuonna jopa neljänneksellä. Samalla oston paino siirtyy entistä selvemmin harvennusleimikoihin.

Metsäalan odotukset ensi vuodelle ovat aiempaa vaisummat. Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä heikkenee, hinnat laskevat, hakkuut vähenevät ja puukauppa hidastuu.

Maailmantalouden epävarmuus näkyy perinteiseen tapaan nopeasti metsäteollisuuden tuotteiden kysynnässä. Tänä vuonna on nähty etenkin sellu­kaupan yskimistä. Myös sahojen vuoden takainen huippu­suhdanne jäi lyhyeksi.

Tämä kaikki on näkynyt myös puukaupassa. Tuotteiden vähentynyt kysyntä, suuret varastot ja puuntuonnin kasvu ovat kaikki osaltaan vähentäneet ostohaluja.

”Osittain kyseessä on koko metsäalan paluu tasaisemmalle kehitysuralle viime vuoden ennätysten jälkeen”, summaa PTT:n tutkimusjohtaja Paula Horne.

Puun pystykaupat ovat tänä vuonna jäämässä neljännestä viimevuotista pienemmiksi. Ensi vuonnakaan ei näy vielä käännettä parempaan, mutta kauppamäärien lasku sentään hidastuu.

Puukauppaa jarruttavia tekijöitä on useita. Ylitarjonta vaikeuttaa metsäteollisuuden vientiä ja painaa hintoja. Keski-Euroopassa markkinoita sotkevat massiiviset metsätuhot.

Myös puuntuonnin kasvu vähentää metsäteollisuuden ostotarvetta kotimaasta.

Täydellistä pysähdystä ei silti ole näkyvissä. Etenkin kuitupuun kysyntä pysyy hyvänä. Sellun osalta pahin aallonpohja saattaa olla jo takana.

Siksi PTT ennustaa, että kuitupuun nimellishinnat eivät edes notkahda vaan, että ne pysyvät parin prosentin nousussa tänä vuonna.

Tukin osalta tilanne on heikompi. Sahatavaran vienti laskee ensi vuonna ja ylitarjonta painaa hintoja. Sahatavaran kysyntä heikkenee myös kotimaassa, joten sieltäkään ei ole luvassa vetoapua.

Sahojen ahdinko on kääntänyt tukin kantohinnat laskuun. Se koskee etenkin uudistushakkuita. Sen sijaan harvennuskohteilla tukin hinta on ollut nousussa.

Metsänomistajat ovat syksyn Metsätutka-kyselyn mukaan hyvin ajan tasalla metsäteollisuuden tilanteesta.

Hintaodotukset ensi vuodelle ovat maltilliset ja nekin vähät kohdistuvat lähinnä kuitupuuhun.

Metsänomistajilla oli vielä viime vuonna kohtuullisen kovat odotukset kuitupuun hinnan nousulle. Niitä siivittivät sellun hyvä kysyntä, metsä­teollisuuden kovat voitot sekä kuitupuunkäyttöä kasvattaneet investoinnit.

Noin puolet metsänomistajista odotti kuitupuun hinnan nousua tälle vuodelle. Pessimistisiä näkemyksiä esitti vain yksi metsänomistaja kymmenestä.

Tänä syksynä suurin osa metsänomistajista odottaa kuitupuun hinnan pysyvän ennallaan. Sen laskua odottaa noin viidennes. Saman verran on niitä, jotka uskovat hinnan nousevan.

Tukin osalta metsänomistajien odotukset ovat vielä maltillisemmat. Neljä viidestä metsänomistajasta odottaa tukin hinnan pysyvän ennallaan tai laskevan.

Metsänomistajien kantorahatulot nousivat viime vuonna 2,3 miljardiin euroon, mikä on uusi ennätys. Tänä vuonna kauppojen painottuminen harvennuksille ja tukin hintojen lasku syövät potista 14 prosenttia. Kantorahaa kertyy siten noin kaksi miljardia euroa.

”Kyse ei ole romahduksesta. Aiempiin vuosiin verrattuna kantorahaa kertyy edelleen melko hyvin”, Horne muistuttaa.

Puukauppaa harkitsevista metsänomistajista Metsä­tutkassa esiin nousevat maanviljelijät. He paikkaavat kantorahoilla heikkoa taloustilannettaan.

Aiempien vuosien tapaan metsänomistajat perustelevat hakkuupäätöksiään lähinnä metsänhoidolla ja metsäsuunnitelmien suosituksilla.

Kantohintojen ja rahantarpeen merkitys on aiempaa vähäisempi.

Kantar TNS Agrin toteuttamaan Metsätutkaan vastasi 558 metsänomistajaa. Virhemarginaali on noin 4 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

UPM luovuttaa metsänomistajille puukaupan katkontatiedot entistä tarkemmin

Stora Enso on löytänyt lisää tukin katkontavirheitä – vahingot luvataan korvata metsänomistajille

Stora Enso kiristää tukkien mittavaatimuksia nyt myös Pohjois-Suomessa – Etelä-Suomessa mäntytukille uusi väliluokka

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI