Metsä

Työtehoseura selvitti: Metsätieteiden yliopistokoulutus vuotaa alan ulkopuolelle – lähes kolmasosa maistereista työllistyy muualle

Koulutuksen ja työn välinen taso ja sisältö vastasivat toisiaan vain kolmasosalla vastaajista.
Sanne Katainen
Metsäalan laskusuhdanne 2000-luvun alussa vähensi työpaikkoja ja heikensi alan imagoa.

Metsäalan yliopistokoulutus ei juurruta metsätieteiden maistereita alalle, selviää Työtehoseuran (TTS) viime viikolla julkistamasta selvityksestä.

Sen mukaan yliopistokoulutus tuottaa hyvää teoreettista osaamista. Silti lähes puolet kyselyyn vastanneista koki, ettei voinut juurikaan hyödyntää koulutuksessa oppimaansa työssä.

Lisäksi koulutuksen ja työn välinen taso ja sisältö vastasivat toisiaan vain kolmasosalla vastaajista. Lähes 40 prosentilla kumpikaan ei toteutunut.

Työharjoittelut ja ensimmäinen koulutuksen jälkeinen työpaikka vaikuttavat TTS:n kyselyn mukaan työuran jatkoon merkittävästi.

Koulutuksen antamien valmiuksien lisäksi osaamista tarvitaan muilta aloilta. Työnantajat korostavat muun muassa tiedottamista, markkinointia, myyntiä ja datan analysointia.

Metsäalan ulkopuolelle töihin sijoittuneilla oli näissä kohdissa heikkouksia. Koulutuksessa ei muodostunut selvää ammattiprofiilia, alan kokemusta ei kertynyt työharjoittelujen kautta ja ensimmäinen työpaikka opintojen jälkeen ohjasi muille aloille.

Metsäalan ulkopuolelle työllistyneillä oli kuitenkin koulutusta aloittaessaan tavoite luoda ura metsäalalla.

Kyselyn mukaan ajatus muuttui koulutuksen aikana, kun alan työtehtävien todellisuus ja uramahdollisuudet selkenivät. Moni koki esimerkiksi metsäalan koulutuksen tarjoaman tutkijaorientoitumisen liian epävarmaksi uravalinnaksi.

Metsämiesten Säätiö rahoitti hanketta. Metsätieteitä voi opiskella Joensuussa Itä-Suomen yliopistossa sekä Helsingin yliopistossa.

Lue koko tutkimus tästä.

Katso uusin video
Lue lisää

Kotouttamiskokeilusta alustavasti lupaavia tuloksia – TEM: Yli puolet kokeiluun osallistuneista maahanmuuttajista työllistyi

Nuoret eivät tunne metsäalan ammatteja

Jopa 60 prosenttia romaneista on työttömiä – tilanne paranee nuorten kouluttautuessa ja työnantajien asenteiden muuttuessa

Kysely: Työllistymisen suurimpia esteitä ovat haluttomuus muuttaa, työpaikkojen niukkuus ja väärä koulutus