LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Metsä

Jari Leppä: EU:n metsästrategiaa vahvistettava – tukee komission uutta vihreää sopimusta

Ministerit alleviivasivat metsätalouden kuuluvan edelleen jäsenmaiden toimivaltaan.
Jarmo Palokallio
Jäsenmaat kannattavat yhteistä metsästrategiaa.

EU:n metsästrategia pitää saada EU-komission valmisteleman vihreän sopimuksen (green deal) rinnalle, Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoi unionin jäsenmaiden ministereistä koostuvan maatalous- ja kalastusneuvoston jälkeen.

Lepän mielestä EU:n metsästrategia vuoden 2020 jälkeen on välttämätön, jotta metsäsektoriin vaikuttava EU-sääntely olisi johdonmukaista. Muut jäsenmaiden ministerit tukivat Suomen kantaa.

”Tarvitsemme nykyistä vahvemman strategian metsille. Olen tyytyväinen, että EU:n metsästrategian uudistaminen sai neuvostossa tukea. Vaikka metsäpolitiikka kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan, moni EU-tason säädös vaikuttaa metsiin. Tarvitsemme siksi itsenäistä metsästrategiaa koordinoimaan metsiin ja metsäalaan liittyvää politiikkaa”, Leppä kommentoi.

Metsien lisäksi maatalous saa vihreän sopimuksen kautta uusia vaatimuksia: EU:n maataloudesta halutaan komission ensimmäisten suunnitelmien mukaan ilmastoneutraali 2050 mennessä.

Lepän mukaan suomalainen maatalous on kestävyydessään maailman kärkeä.

"Tärkeää on saada mukaan myös viljelijöiden toimeentulo ja sosiaalinen kestävyys ympäristötavoitteiden rinnalle."

Metsäasioiden lisäksi ministerit jatkoivat keskustelua EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta (cap). Ministereiden kantoja ovat jakaneet erityisesti komission maataloustukien ehdoiksi rakentamat ilmasto- ja ympäristövaatimukset.

Lepän mielestä työ neuvostossa on menossa oikeaan suuntaan. Kuluvana vuonna maatalouspolitiikasta ei päästä ratkaisuun, mutta EU:n rahoituksesta vuosille 2021–2027 yritetään saada aikaan päätös vielä vuoden loppuun mennessä. Vasta sen jälkeen myös cap-uudistus voidaan saada maaliin.

"Suunta on oikea ja se ottaa entistä enemmän viljelijän huomioon. Rahoitusta ei kuitenkaan voi liikaa korostaa: tarvitsemme vahvan rahoituspohjan, jotta viljelijöitä voidaan kannustaa uusiin toimenpiteisiin."

"Teemme tiivistä yhteistyötä seuraavien puheenjohtajamaiden, Kroatian ja Saksan kanssa", Leppä kertoi.

Leppä odottaa komission päätöstä siirtymäajasta.

"Esitys siirtymäkauden toimista pitää saada mahdollisimman nopeasti, jotta viljelijät tietävät, mitä ohjelmakauden jälkeen tapahtuu."

Lue lisää:

EU-jäsenmaat sorvaavat ympäristövaatimuksiin joustoa Suomen johdolla – muutoksia tulossa pysyviin nurmiin, viljelykiertoon ja talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Suomi hakee joustoa ympäristö- ja ilmastotoimiin EU:n maatalouspolitiikassa – Komissio ei tyytyväinen Suomen ehdotukseen: "Vaarana alempi kunnianhimo"

Leppä Facebookin kyselytunnilla: Tukioikeudet voidaan lopettaa – "Osaamme jakaa tuet muutenkin"

Video: Ministeri Leppä tavoittelee ensi vuodeksi suden kannanhoidollisia lupia

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI