LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Metsä

Mönkijöiden tehokkuudesta niukasti tutkittua tietoa – kannattaa hyödyntää etenkin raivauksilla

Peräkärryllä kulkee puuta noin puolitoista kuutiota ja optimaalisin pituus rangalle on kolme metriä.
Rami Marjamäki
Mönkijästä on Juhani Ylösen selvityksen mukaan iso hyöty raivaustyömaalle kuljettaessa.

Metsäpalveluyrittäjä Juhani Ylönen teki viitisen vuotta sitten opinnäytetyön pienkoneiden käytöstä. Kokemuksensa valossa hän pitää mönkijää hyvänä työvälineenä etenkin erilaisiin kohteisiin kuljettaessa.

”Mönkijä ei ole kaikki kaikessa, mutta jos sellainen on olemassa, sitä kannattaa hyödyntää.”

Isoa hyötyä hän laskee siitä olevan etenkin raivauksilla, jos kohteeseen kuljettava matka on pitkä.

”Jos kävelemällä ja tavarat kantamalla jonkin matkan kulkemiseen menee puoli tuntia, mönkijällä perillä voi olla alle 10 minuutissa.”

Ylönen selvitti aikanaan mönkijän ja siihen kytkettävän kaluston käytettävyyttä, tuottavuutta ja taloudellista kannattavuutta puutavaran lähikuljetuksessa.

Kärryissä kulki puuta noin puolitoista kuutiota, ja optimaalisin rangan pituus oli kolme metriä. Sitä selvästi suuremmilla pituuksilla kärryn aisa pyrki nostamaan mönkijän perää, jolloin etenkin takapyörien pito heikkeni ja ohjattavuus kärsi.

Mönkijän käyttö teollisuuspuun kuljettamisessa oli taloudellisinta tavallisella puutavarapankoilla varustetuilla peräkärryillä. Juontokärryn lastit jäivät pieniksi ja hydraulisen kärryn taloudellisuutta rasitti lisäksi sen korkea hankintahinta. Kaikilla kärryversioilla mönkijän tuottavuus jäi selvästi traktorikuljetusta heikommaksi. Vertailua on kuitenkin vaikea yleistää, koska maasto, puusto ja käyttäjän taidot vaihtelevat.

Mönkijä on kuitenkin kilpailukykyinen erikoiskohteissa, jos puuta pitää kuljettaa pois pieniä määriä. Näitä voivat olla esimerkiksi tonttialueet, märät kohteet tai yksittäisten tuulenkaatojen haut. Mönkijöiden etuna ovat niiden maastoon jättämät kevyet jäljet.

Monesti mönkijä hankitaan metsätaloudessa yleiskäyttöön: kuvioille liikkumiseen, puun, taimien tai työvälineiden siirtämiseen. Selvät ja helppokulkuiset mönkijäurat helpottavat liikkumista.

Lyhytaikaisten urien ojanylityksiä Ylönen on tehnyt valmiista trailerisilloista tai 23-millisistä vanerilevyistä, jotka on helppo kerätä työn loputtua pois.

Lue myös: Kevyet mönkijäurat säästävät aikaa ja hikeä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Koko Suomea vahvistetaan

Ikuisuus on täällä: Sote

Kevyet mönkijäurat säästävät aikaa ja hikeä - "Risujen seassa olisi paljon inhottavampi kompastella"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI