Ponssen tilausvirta heikkeni viimevuotisesta – "Epävarmuuksista huolimatta metsäkonemarkkinat toimivat kokonaisuutena edelleen hyvin" - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Ponssen tilausvirta heikkeni viimevuotisesta – "Epävarmuuksista huolimatta metsäkonemarkkinat toimivat kokonaisuutena edelleen hyvin"

Maailmantalouden epävarmuudet alkoivat näkyä heinä–syyskuussa. Yhtiössä on aloitettu kulujen tehostettu kontrolli ja investointien erittäin tarkka harkinta, Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela sanoo.
Pentti Vänskä
Ponssen uuden Vieremän tehtaan valmistusmäärät olivat heinä–syyskuussa edelleen kasvussa. Pitkä tilauskanta mahdollistaa toistaiseksi tehtaan normaalin toiminnan, Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela toteaa osavuosikatsauksessa

Metsäkonevalmistaja Ponssen liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa viime vuoden 415,9 miljoonasta eurosta 464,1 miljoonaan euroon.

Liiketulos suhteessa liikevaihtoon parani 9,5 prosentista 10,0 prosenttiin.

Toimitusjohtaja Juho Nummelan mukaan maailmantalouden epävarmuudet alkoivat näkyä heinä–syyskuussa.

"Tilausvirta palautui normaalille tasolle erittäin kiivaiden vuosineljännesten jälkeen", Nummela toteaa osavuosikatsauksessa.

Uusia tilauksia Ponsse sai tammi–syyskuussa 508,5 miljoonan euron arvosta. Viime vuonna vastaavalla jaksolla tilauksia kertyi 575,7 miljoonaa euroa.

"Tilauskantamme oli katsauskauden lopussa edelleen vahva 326,4 miljoonaa euroa."

Vuotta aiemmin tilauskanta oli 281,6 miljoonaa euroa.

Kaarnakuoriaisten aiheuttamat metsätuhot ovat synnyttäneet puun ylitarjontaa Euroopassa. Konetoimitusten määrä Keski-Eurooppaan on Nummelan mukaan hetkellisesti kasvussa.

Toisaalta Keski-Euroopan tuhot vaikuttavat maailmanlaajuisiin puun ja sahatavaran virtoihin ja puun korjuumääriin myös Euroopan ulkopuolella.

"Epävarmuuksista huolimatta metsäkonemarkkinat toimivat kokonaisuutena edelleen hyvin."

Vuoden kolmannella neljänneksellä Ponssen huoltopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvua, mutta vaihtokoneiden myynti laski vuoden takaisesta Nummelan mukaan jonkin verran.

"Vaihtokonevaraston arvo nousi jonkin verran vaihtokonemarkkinan rauhoittuessa samalla kun uuskonetoimitusten määrä oli kasvussa."

"Markkinoiden epävarmuuksista johtuen yhtiössä on aloitettu kulujen tehostettu kontrolli ja investointien erittäin tarkka harkinta", Nummela sanoo.

Uuden Vieremän tehtaan valmistusmäärät olivat heinä–syyskuussa edelleen kasvussa.

"Pitkä tilauskanta mahdollistaa toistaiseksi tehtaan normaalin toiminnan."

Pitkällä aikavälillä Nummela sanoo metsäteollisuuden positiivisien näkymien olevan edelleen muuttumattomat.

"Investointimme suuntautuvat enenevässä määrin tuotekehitykseen ja tuoteteknologiaan sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla", osavuosikatsauksessa todetaan.

Vieremän tehtaalla keskitytään uusien tuotteiden ylösajoon ja kapasiteetin nostoon.

Jukka Pasonen
Ponsse paransi kannattavuuttaan sekä liiketulosprosentilla että sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna tammi–syyskuussa viime vuoden vastaavasta jaksosta.
Lue lisää

Metsäkonetehtaat palaavat normaalivauhtiin koronan aiheuttaman komponenttipulan hellittäessä – uusien koneiden kauppa on hiipunut viime kuukausina

Ponssen hallituksen puheenjohtajaksi Jarmo Vidgrén – Juha Vidgrén jatkaa hallituksen jäsenenä: "Aika saada uutta vetovoimaa"

Ponssen liiketulos parani – koronapandemia kuitenkin leikkasi metsäkoneiden kysyntää ja pienensi yhtiön tilauskantaa

Ponsse alentamassa osinkoa 0,85 eurosta 0,3 euroon osakkeelta – yhtiön jatkuvuus pyritään varmistamaan epävarmassa tilanteessa