LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Metsä

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle tänään

Metsähallituksen vastikään ilmoittama jatkuvapeitteisen kasvatuksen kokeilu on järjestöjen mukaan riittämätön askel eteenpäin.
Jarkko Sirkiä
Natur och Miljön toiminnanjohtaja Bernt Nordman, Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki, Suomen luonnonsuojeluliiton pj Harri Hölttä, BirdLifen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa ja Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara keräsivät nimiä kansalaisaloitteeseen viime keväänä.

Avohakkuut historiaan -aloite luovutetaan tänään eduskunnalle. Aloitteen takana olevat ympäristöjärjestöt vaativat, että aloite käsitellään eduskunnassa perusteellisesti.

Metsähallituksen vastikään ilmoittama jatkuvapeitteisen kasvatuksen kokeilu on järjestöjen mukaan askel eteenpäin, mutta riittämätön sellainen.

"15 000 hehtaaria noin yhdeksän miljoonan hehtaarin metsäalueella on häviävän pieni pala, eikä ole mitään syytä odottaa kokeilun tuloksia jatkuvapeitteisen kasvatuksen laajempaa käyttöönottoa varten", Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä arvioi.

"Aloite on käsiteltävä perusteellisesti maa- ja metsätalousvaliokunnassa, sillä valiokunnan käsittelyssä on mahdollista punnita eri näkökulmia ja kuulla asiantuntijoita."

Kyselytutkimuksen mukaan 77 prosenttia suomalaisista rajoittaisi avohakkuita alueilla, joilla niistä on eniten haittaa, ympäristöjärjestöt kertovat.

"Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen vaativat poliitikoilta nopeita ja suuria päätöksiä. Avohakkuukielto olisi sellainen. Kansalaisaloite myös tukee monia Metsähallitukselle laissa määriteltyjä yhteiskunnallisia tavoitteita, mutta avohakkuut eivät", Greenpeace Suomen maajohtaja Sini Harkki perustelee.

Lue lisää:

Avohakkuu vai peitteiseen metsänkasvatukseen tähtäävä hakkuu? Luke tutki myös puukauppatulon – lue mitä paljastui jurvalaisella leimikolla

Lukijalta: Avohakkuu hävittää metsälajien elinympäristöä

Kauneus on katsojan silmissä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Laskutaitoiset metsänomistajat

Eduskunnassa käytiin lähetekeskustelu avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteesta - asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Metsien ja sellun kohtalonyhteys

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI