Metsä

Petri Sarvamaa valittiin EU-parlamentin pääneuvottelijaksi unionin tulevalle metsästrategialle – "Metsiä ei voi kohdella pelkästään hiilinieluina"

Sarvamaan mielestä EU tarvitsee oman metsästrategian, jotta sektorin hyötyjä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta.
Michel CHRISTEN
Metsät sitovat hiiltä ilmakehästä, ja metsittäminen isossa mittakaavassa tulee olemaan tärkeä osa EU:n tulevaa ilmastopolitiikkaa, Sarvamaa kertoo tiedotteessaan.

Meppi Petri Sarvamaa (kok.) valittiin keskiviikkona Euroopan parlamentin pääneuvottelijaksi EU:n uuden metsästrategian valmisteluun.

"Sain Strasbourgissa mieluisan tehtävän: ryhdyn johtamaan EU-parlamentin kannan muodostamista EU:n tulevaan uuteen metsästrategiaan. Tämä on Suomelle – ja koko Euroopalle – äärimmäisen tärkeä asia", Sarvamaa iloitsee Twitterissä.

Sen lisäksi, että EU-parlamentti valmistelee kantaansa EU:n uudeksi metsästrategiaksi, myös Euroopan komission tuleva vihreä sopimus, green deal, vaikuttaa metsiin. Sarvamaan mukaan paras keino sisällyttää metsäsektori vihreään sopimukseen on juuri EU:n metsästrategian uudistamisen kautta.

"Ensitöikseni laadin mietinnön, joka edistää järkevää ja kestävää metsäpoliittista ajattelua Euroopan tasolla. Tähän kuuluu metsien roolin huomioiminen monen eri sektorin näkökulmasta: metsien järkevä käyttö taloudellisessa mielessä ja sen tuomat työpaikat, metsien suojelu ja biodiversiteetin ylläpito sekä metsien rooli ilmastonmuutoksen hidastajina ja hiilinieluina", Sarvamaa kertoo.

Kiinnostus metsiä ja metsäpolitiikkaa kohtaan on kasvanut viime vuosina merkittävästi EU:ssa, Sarvamaa sanoo. Vaikka metsäpolitiikka on kansallisessa päätäntävallassa, mutta siihen kohdistuu EU-sääntelyssä koko ajan enemmän paineita.

”Metsät ovat keskeinen tekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsätaloutta ei tule kuitenkaan kohdella syntipukkina, vaan osana ratkaisua. Suomalainen metsäteollisuus on maailman puhtainta ja pystyy tarjoamaan ratkaisuja suuriin haasteisiin, kuten muovien ja fossiilisista polttoaineista valmistettujen rakennustarvikkeiden korvaamiseen."

Sarvamaa muistuttaa, että metsiä ei voi kohdella pelkästään hiilinieluina, vaikka myös sellaista puhetta esiintyy meppien keskuudessa.

“Kestävä ja aktiivinen metsänhoito hidastaa ilmaston lämpenemistä ja edistää siihen sopeutumista, parantaa energiavarmuutta, luo työpaikkoja koko metsiin perustuvan arvoketjun kautta ja vahvistaa talouskasvua. Hyvällä metsäpolitiikalla parannamme metsäteollisuuden edellytyksiä tuottaa kestävää kasvua esimerkiksi korkean jalostusasteen metsätuotteiden kautta, joilla yhä useammin korvataan energiaintensiivisiä materiaaleja ja fossiilisia polttoaineita."

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Poliittinen riski kasvaa metsässä

Suomen kanta EU:n metsästrategiaan: Metsäpolitiikan tulee säilyä jäsenmaiden päätäntävallassa

EU:n metsään liittyvät aloitteet voivat aiheuttaa päänvaivaa metsänomistajalle

Puoli miljoonaa viljavuusnäytettä: Peltojen fosfori hupenee, mutta hiiltä sitoutuu