Näin helposti edistät monimuotoisuutta talousmetsässä – eikä maksa paljon - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Näin helposti edistät monimuotoisuutta talousmetsässä – eikä maksa paljon

Esimerkiksi isot haavat ja raidat ovat monimuotoisuuden superpuita.

Luonnon monimuotoisuutta voi kohtuullisin kustannuksin helposti edistää tavanomaisessa metsänhoidossa.

"Esimerkiksi isot haavat ovat monimuotoisuuden kannalta superarvokkaita. Toinen arvopuu on raita", toteaa Metsäkeskuksen metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Ilkka Laurila.

Näitä puita kannattaakin suosia, kun valitaan säästöpuita tai säästöpuuryhmiä. "Säästöpuuryhmä jätetään pysyvästi koskemattomaksi. Myös alusta saa jäädä käsittelemättömäksi – siellä ei raivata, ei muokata."

Myös koivu on hyvä säästöpuu. "Sen tuohi pitää puun pystyssä kolopesijöiden pesäpuuna vielä silloinkin, kun sisusta on jo lahonnut.”

Jos säästöpuuksi jätetään hieskoivu, siitä kannattaa katkaista latva, jotta se ei siemennä vesakkoa uudistusalalle.

Metsälaki ei edellytä käsittelemättömän suojavyöhykkeen jättämistä suon ja metsän väliin. Silti Laurila suosittelee, että muutamien metrien kaistale jätettäisiin luonnontilaan.

Metsän ja suon tai vesistön välisellä vaihettumisvyöhykkeellä kasvaa usein tavanomaisesta poikkeavia puu- ja kasvilajeja, kuten tervaleppää ja lehtokuusamaa.

Lue lisää

Alkutuotanto mediapolitikoinnin välineenä

Ydinkokeet katkaisivat aikakauden, joka olisi voinut jatkua vielä 50 000 vuotta – maapallolla eletään nyt ihmisen ehdoilla ja se vaikuttaa koko planeettaan

Klapibisnes tuo miltei puolet Vesa Pihlajamäen tulovirroista – päivätyössä mies käy Valmetin tehtaalla

Rujon näköinen päätehakkuu panee miettimään maisemaa ja metsän kiertokulkua