Metsä

Metsä Groupin liiketulos puolittui sellun hinnan laskiessa – Kiinassa havusellun varastot ovat purkautumassa lähelle normaalia

Vuoden viimeisen neljänneksen liiketuloksen arvioidaan jäävän heinä–syyskuun tulosta heikommaksi.
Petteri Kivimäki
Kolmesta suuresta suomalaisesta metsäyhtiöstä sellun hinnalla on suurin merkitys Metsä Groupille. Arkistokuva on Äänekosken biotuotetehtaalta.

Metsä Groupin vertailukelpoinen liiketulos puolittui heinä–syyskuussa viime vuoden vastaavasta jaksosta 110 miljoonaan euroon.

Liikevaihto laski 1 386 miljoonasta eurosta 1 374 miljoonaan euroon.

Liiketulos liikevaihtoon suhteutettuna putosi 16,1 prosentista 8,0 prosenttiin.

Liiketulosprosentilla mitattuna Metsä Groupin kannattavuus jäi selvästi jälkeen UPM:stä ja Stora Ensosta kolmannella vuosineljänneksellä.

UPM:n liiketulosprosentti oli peräti 13,7. Stora Enso ylsi 9,6 prosenttiin.

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo osavuosikatsauksessa, että tulos heikkeni ennakoidusti edelliseen neljännekseen verrattuna.

Kolmesta suuresta suomalaisesta metsäyhtiöstä sellun hinnalla on suurin merkitys Metsä Groupille.

Hämälä toteaa sellun hintatason jatkaneen Euroopassa laskua Kiinan matalampien hintojen seurauksena.

Kiinassa havusellun hinnat olivat heinä–syyskuussa kuitenkin vakaat ja kääntyivät syyskuun lopussa lievään nousuun havuselluvarastojen purkautuessa lähelle keskimääräistä tasoa, kun useat selluntuottajat olivat ilmoittaneet tuotannon rajoituksista.

Metsä Group arvioi vertailukelpoisen liiketuloksen vielä heikkenevän vuoden viimeisellä neljänneksellä heinä–syyskuusta.

Kerto-viilupuun (lvl) ja koivuvanerituotteiden kysyntä jatkuu Metsä Groupin mukaan epävarmana, ja tuotannon sopeuttamista jatketaan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Havuvanerin kysynnän heikentymisen ennakoidaan jatkuvan edelleen loppuvuonna.

Iso-Britanniassa brexitin luoma epävarmuus näkyy yhä vahvemmin Tee se itse -tuotteiden kysynnässä.

Metsä Group arvioi pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän jatkuvan hyvänä kehittyvillä markkinoilla loppuvuonna.

"Kysynnän ja tarjonnan suhdetta tasapainottavat selluntuottajien ilmoittamat tuotannonrajoitukset sekä kolmannelle ja neljännelle vuosineljännekselle ajoittuvat vuosihuoltoseisokit", osavuosikatsauksessa todetaan.

Sahatavaran tilanne on haasteellinen päämarkkinoilla runsaan tarjonnan ja korkeiden varastotasojen vuoksi.

"Erityisesti Euroopassa on myrsky- ja hyönteistuhojen seurauksena tarjolla runsaasti halpaa raaka-ainetta."

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden viimeisellä neljänneksellä laskevan kolmannen vuosineljänneksen tasosta. Toimitusmäärien laskuun vaikuttaa muun muassa kausiluonteisesti hiljaisempi joulukuu.

Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin hintojen arvioidaan pysyvän vakaina.

Pehmo- ja tiivispaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Positiivisesti viimeisen neljänneksen kannattavuuteen vaikuttavat suoritetut tehostamistoimenpiteet, korkeammat myyntihinnat ja alhaisemmat raaka-ainekustannukset.

Juttua muokattu 31.10.2019 klo 17.05: lisätty tulosgraafit.

Lue lisää

Pehmopaperit ja kuluttajapakkauskartongit pitävät yllä sellun kysyntää – painopapereihin sellun tarve vähenee entistä jyrkemmin

Metsä Group hakee kesäkorjuukelpoisia harvennusleimikoita

UPM vankisti etumatkaansa kilpailijoihin – koronakriisin vaikutukset vaihtelevat tuoteryhmittäin yhtiöillä

Metsäliiton osuuspääoman korot laskevat