Metsä

Metsähallitus laati uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman: "Uudistukset parantavat tuhansien ihmisten työelämää ja vielä useampien vapaa-aikaa"

Uusien linjausten tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja poistaa syrjintää.
Pekka Fali
Metsähallituksen mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman aiheuttamat muutokset parantavat tuhansien työelämää.

Metsähallitus julkisti torstaina Metsäpäivillä uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

"Metsähallituksessa työskentelee noin 1 200 eri alojen asiantuntijaa. Asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden lukumäärä on mittava. Nyt tehtävät uudistukset parantavat tuhansien ihmisten työelämää ja vielä useampien vapaa-aikaa", Metsähallitus lupaa tiedotteessaan.

Valtion metsiä ja luonnonsuojelualueita hallinnoiva Metsähallitus edistää yhdenvertaisuutta työnantajatoiminnassaan ja palveluissa.

Metsähallituksessa tehdään muun muassa palkkakartoitus, jolla selvitetään mahdollisia palkkauksen perusteettomia eroja.

Lisäksi suunnitelman mukaan turvataan saamelaisten yhdenvertaisuus.

"Erityisesti saamelaisten kotiseutualueella tai saamelaisasioiden parissa työskentelevää henkilöstöä kannustetaan saamen kielen opintoihin ja tuetaan kielikoulutusta mahdollisuuksien mukaan. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumisen turvaamiseksi voidaan rekrytointitilanteessa käyttää positiivista erityiskohtelua", tiedotteessa kerrotaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsähallitus: Lennokit ja paikantimet voivat houkuttaa metsästäjiä laittomuuksiin

Tuulivoiman haitallinen hiilijalanjälki

Ympäristöministeri Mikkonen: "Jatkuva kasvatus tarjoaa paremmat eväät"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI