LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Metsä

Kuitupuun hakkuut lisääntyivät syyskuussa

Puuta korjattiin kaikkineen 8 prosenttia enemmän kuin aiemmalla kymmenvuotiskaudella keskimäärin.
Jukka Pasonen
Kuitupuun hakkuut nousivat syyskuussa viimevuotiseen määrään verrattuna.

Vaikka puukauppa on käynyt syksyllä viimevuotista hitaammin, puuta on edelleen korjattu vauhdilla. Korjuukohteiden valinnassa on näkynyt kuitupuun hyvä kysyntä.

Luonnonvarakeskuksen mukaan syyskuussa hakattiin puuta teollisuuden käyttöön 5,3 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä jäi vain 3 prosenttia viimevuotista pienemmäksi.

Aiemman kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna puuta korjattiin 8 prosenttia enemmän.

Tukkia hakattiin 2,4 ja kuitupuuta 3,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuumäärä pieneni edellisvuodesta 12 prosenttia, kuitupuun hakkuumäärä puolestaan kasvoi 6 prosenttia.

Yksityismetsien hakkuumäärä supistui edellisvuodesta 6 prosenttia 4,4 miljoonaan kuutiometriin. Pystykauppojen puita hakattiin 4,0 ja hankintakauppojen puita vastaanotettiin 0,4 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien ja valtionmetsien hakkuumäärä oli 0,9 miljoonaa kuutiometriä mikä on 15 prosenttia enemmän kuin syyskuussa vuosi sitten.

Energiapuuta kertyi 423 000 kuutiometriä. Siitä 164 000 kuutiometriä oli karsittua rankaa ja kokopuuta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Aarre: Vaikeissa talvioloissa tehty ensiharvennus voi aiheuttaa todella ikävän yllätyksen – metsänomistajaa saattaa pahimmillaan odottaa jopa lasku

Valmistaja varoittaa: Puunosturin pilari voi hajota yllättäen – seurauksena pahimmillaan henkilövahinko

Huippusuhdanne taittunut: Elokuun hakkuut jäivät edellisvuotista pienemmiksi

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI