LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Metsä

Keski-Euroopan tuhopuut sekoittavat edelleen puunhankintaa – tuontipuun ylitarjonta jatkuu, kotimaassa tarjonta heikompaa

Metsätuhoalueilta markkinoille tulevan puun osalta ratkaisevaa on, millainen kesä Keski-Euroopassa on ensi vuonna.
Jarkko Sirkiä
Metsä Groupin liiketoiminta­johtajan Juha Mäntylä mukaan kesä oli Keski- Euroopan metsänomistajille katastrofaalinen.

Keski-Euroopan myrsky- ja hyönteistuhojen kesällä liikkeelle pistämä puuvirta vaikuttaa metsäyhtiöiden puunhankintaan vielä pitkän aikaa.

Näin ennakoivat Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä ja liiketoimintajohtaja Juha Mäntylä torstaina Helsingissä järjestetyssä tulostilaisuudessa.

Mäntylän mukaan Saksasta tuleva puuvirta on niin suuri, että se heiluttaa markkinoiden tasapainoa. Tuontipuusta on Itämeren alueella ylitarjontaa, ja yhtiö odottaa tilanteen jatkuvan samana. Ylitarjonnan takia kuitupuun hintataso on laskenut Baltian maissa.

”Metsätuhojen puuvirran volyymi on niin suuri, että se vaikuttaa vielä ensi keväänäkin puunhankintaan”, Mäntylä arvioi.

Kotimaassa puun tarjonta on ollut viime vuotta heikompaa. Toisaalta myös kysyntä ja hinnat ovat laskeneet.

”Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna hinnat ovat normalisoituneet nousun jälkeen”, Mäntylä muistuttaa.

Vähentyneen puun käytön vuoksi yhtiö joutuu supistamaan puunkorjuuta kelirikon aikaan.

”Silloin korjuuolosuhteet ovat muutenkin haasteellisemmat”, Mäntylä perustelee.

Ostoslistan ykkösenä Metsä Groupilla ovat kesäkorjuukelpoiset harvennusleimikot. Eri puulajien tarve on Mäntylän mukaan tasainen.

Talvileimikoiden kysyntää hän ei halua lähteä arvioimaan etukäteen.

”Sopimusmyyjät ovat etusijalla. Sen jälkeen katsotaan, mitä muuta voidaan korjata.”

Mäntylän mukaan mekaanisen metsäteollisuuden kysyntä ja talven eteneminen ratkaisevat paljon.

”Pyrimme informoimaan metsänomistajia etukäteen talvileimikoiden korjuumahdollisuuksista ja aikataulusta.”

Sahatavaran tilanne on haasteellinen päämarkkinoilla runsaan tarjonnan ja korkeiden varastotasojen vuoksi.

”Metsätuhoalueilta markkinoille tulevan puun osalta ratkaisevaa on, millainen kesä Keski-Euroopassa on ensi vuonna”, Mäntylä ennakoi.

Peräjälkeen toinen kuiva ja lämmin kesä saisi jo nyt kookkaan kirjanpainajakannan kasvamaan. Se nostaisi tuhoriskiä, mikä lisäisi puun tarjontaa entisestään.

Metsä Groupin mukaan tuhoista kärsineet puut kelpaavat kemiallisen metsäteollisuuden raaka-aineeksi mutta eivät mekaanisen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsä Group ei näytä puutavaran katkontalistaa metsänhoitoyhdistykselle

Neljä suurhanketta kasvattaisivat selvästi Lapin aluetaloutta

Analyysi: Tukkimetsä levätköön rauhassa – vaan ei liian kauan: hakkuiden rajoitus hiilinieluun vedoten johtaisi ojasta allikkoon

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI