Metsä

Suomen metsien hiilinielun päivitetty laskenta valmistuu joulukuussa – laskentamalli ja metsävaratieto ovat monia muita maita yksityiskohtaisempia

EU-komissiolle Suomi toimittaa ehdotuksensa tämän vuoden loppuun mennessä.
Sanne Katainen
Suomen metsien hiilinielun vertailutaso pohjautuu vuosina 2000–2009 toteutuneisiin metsien käyttöä kuvaaviin lukuihin.

Luonnonvarakeskus (Luke) päivittää parhaillaan EU:n metsiä ja muuta maankäyttöä ohjaavan lulucf-­asetuksen mukaista metsien hiilinielun vertailutasoraporttia.

Työ tehdään Euroopan komissiolta saadun tarkastuspalautteen perusteella.

Päivitetty ehdotus vertailutasosta valmistuu joulukuussa ja se toimitetaan komissiolle vuoden loppuun mennessä, Luken ja maa- ja metsätalousministeriön tiedote kertoo.

Komissio antoi palautteet jäsenmaiden viime vuonna toimittamista vertailutasoraporteista tämän vuoden kesällä.

Suomi on neuvotellut komission kanssa päivityspyynnöistä ja ehdotetuissa korjauksista.

"Suomen laskentamalli ja metsävaratieto on huomattavasti yksityiskohtaisempaa kuin monessa muussa maassa. Tämän vuoksi laskennan läpikäynti komission kanssa on ollut aikaa vievää. Lisäksi komission kanssa on keskusteltu päivityspyyntöjen käytännön toteutuksesta", kertoo apulaisprofessori Aleksi Lehtonen Lukesta.

"Vertailutasolaskentaa tehdään kaikissa EU:n jäsenmaissa nyt ensimmäistä kertaa. Ei ole siis mikään ihme, että laskennan vaatima työmäärä on osoittautunut alun perin arvioitua suuremmaksi", sanoo vertailutasoraportista maa- ja metsätalousministeriössä vastaava metsäneuvos Heikki Granholm.

Ministeriö on osallistunut vertailutasoraportin valmisteluun tuottamalla siihen yleiset Suomen metsäpolitiikkaa koskevat osiot.

Päivitetty ehdotus Suomen vertailutasosta esitellään hallituksen energia- ja ilmastopoliittiselle ministerityöryhmälle maanantaina 16. joulukuuta. Sen jälkeen ehdotusta käsittelee vielä ainakin EU-asioiden komitean asettama metsäjaosto.

Komissiolle päivitetty raportti toimitetaan viimeistään uudenvuodenaattona

Aikataulujen niin salliessa laskennan päivitettyjä osioita käsitellään ennen ministerityöryhmälle esittelyä myös MMM:n koolle kutsumassa sidosryhmätyöpajassa.

Metsänielu on osa koko maankäyttösektorin päästötavoitetta.

EU:n tavoitteena on, että koko maankäyttösektorin hiilinielu on kaudella 2021–2030 laskennallisesti vähintään yhtä suuri kuin sektorin päästöt.

Metsien lisäksi sektoriin lasketaan mukaan metsityksen, metsäkadon ja maatalousmaan päästöt ja nielut. Laskennalliset vertailutasot kuvaavat vuosia 2021–2025. Niihin verrataan kyseisen kauden todellisia metsien hiilinieluarvoja, kun aikanaan arvioidaan, kuinka eri maat ovat saavuttaneet maankäyttösektorilla päästötavoitteensa.

Suomen metsien hiilinielun vertailutaso pohjautuu lulucf-asetuksen kriteerien mukaisesti kauden 2000–2009 toteutuneisiin, metsien käyttöä kuvaaviin lukuihin. Oletuksena on, että hoitokäytännöt jatkuvat samanlaisina myös kaudella 2021–2025.

Lopulliset vertailutasot komission on määrä vahvistaa ensi vuonna.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jäsenmaa saa valita hiilinielun laskentatavan – Kansallinen metsäpolitiikka ei kuitenkaan saa näkyä laskennoissa

Metsätaloutta leimataan syyttä

Suomen metsäala valmis vientituote

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI