Metsä

Aarre: Vaikeissa talvioloissa tehty ensiharvennus voi aiheuttaa todella ikävän yllätyksen – metsänomistajaa saattaa pahimmillaan odottaa jopa lasku

Talvi on usein ainoa mahdollisuus soiden takana sijaitsevien leimikoiden hyödyntämiseen.
Kari Lindholm
”Vaikka lumi nostaa korjuukustannuksia, talvi mahdollistaa korjuun haastavilta kohteilta”, Pekka Kasurinen sanoo.

Lumiset ja leudot talvet haittaavat metsätöitä ja nostavat puunkorjuun kustannuksia Pohjois-Suomessa. Paksujen nietosten alla uinuva sula maa on nykyään yleistynyt. Silti leimikot on hakattava sopimusten mukaan ja puut kuljetettava tehtaalle ajoissa.

Talvella metsäkonetyö on hitaampaa kuin kesällä. Myös tiestön avaaminen tuiskujen jäljiltä maksaa, sillä auraaja voidaan joutua kutsumaan paikalle pitkienkin matkojen takaa. Mitä enemmän talvikorjuun aikana joudutaan käyttämään aurauskalustoa, sitä enemmän siitä koituu kustannuksia metsänomistajalle.

”Talvikorjuu on keskimäärin kolmanneksen kalliimpaa kuin kesäkorjuu”, sanoo Metsänhoitoyhdistys Sodankylän aluevastaava Pekka Kasurinen.

Talvisavotta sujuu kohtuullisin kustannuksin, mikäli leimikko sijaitsee yleisen tien tai metsätien varrella kantavilla mailla. Mikäli näin ei ole, eurot rupeavat karisemaan metsänomistajan lompakosta korjuuketjulle.

Puun myyjä huomaa talvihakkuun suuret kustannukset huonompana kantohintana varsinkin Lapissa, jossa kuljetuskilometrejä riittää mutta jossa puuta kasvaa hehtaarilla huomattavasti vähemmän kuin eteläisessä Suomessa.

”Parhailla eteläsuomalaisilla alueilla metsätalouden kokonaiskannattavuus on Lappiin verrattuna jopa kymmenkertainen ja Pohjois-Suomeen verrattuna noin viisinkertainen”, muistuttaa Luonnonvarakeskuksen ulkopuolinen tutkija Mikko Hyppönen.

Vaikeissa talvioloissa tehdyn ensiharvennuksen niukka puukauppatili saattaa vaihtua pahimmillaan jopa laskuksi metsänhoidon hyväksi tehdystä konetyöstä. Ensiharvennuksessa kuitupuumotteja kertyy niukasti mutta lumessa rypemistä sitäkin enemmän.

”Talvikorjuu on kuitenkin ainut keino sellaisilla kohteilla, jotka eivät ole kesäkorjuukelpoisia”, Hyppönen huomauttaa.

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää talvikorjuusta? Lue Aarteen jutusta sodankyläläisten metsäkoneurakoitsijoiden vinkit.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Oletko sinä tehnyt ikinä näin? Kaksi viidestä suomalaisesta autoilijasta on jättänyt auton kotiin pimeällä tai liukkaalla kelillä

Näin askartelet jouluksi näyttävän havumaton – katso video

Aarre: Pyy on taitava piileskelijä – Tiedätkö, miten myytti selittää linnun pienen koon?

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI