Metsä

Suomen metsien puusto on pulskistunut jälleen – viidessä vuodessa kertyi 120 miljoonaa mottia lisää puuta

Puuston tilavuudesta 64 prosenttia sijaitsee yksityisomistajien metsissä ja valtion metsissä 21 prosenttia, kertoo Luke.
Lari Lievonen
Nyt valmistuneita metsävaratietoja mitattiin muun muassa Läyliäisissä vuonna 2017.

Uusimpien metsävaratietojen mukaan Suomen puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2,5 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 108 miljoonaa kuutiometriä.

"Puuston tilavuus on lisääntynyt 120 miljoonaa kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 2,4 miljoonaa kuutiometriä viisi vuotta sitten tehtyyn inventointiin verrattuna", Luonnonvarakeskus (Luke) tiedottaa. Uudet tiedot perustuvat vuosina 2014–2018 mitattuun valtakunnan metsien inventointiaineistoon.

Suomalaisella metsämaalla puuston keskitilavuus on 119 kuutiometriä ja vuotuinen keskikasvu 5,2 kuutiometriä hehtaarilla. Suurin puuston keskitilavuus on Kanta-Hämeessä, 177 kuutiometriä hehtaarilla ja pienin Lapissa, 75 kuutiometriä hehtaarilla.

Uudet tiedot perustuvat vuosina 2014–2018 mitattuun valtakunnan metsien inventointiaineistoon.

Yksityishenkilöt omistavat yli puolet suomalaisen metsätalousmaan pinta-alasta. Valtion osuus on 35 prosenttia ja yhtiöiden seitsemän prosenttia. Kunnat, seurakunnat ja muut yhteisöt omistavat kuusi prosenttia metsätalousmaasta. Etelä-Suomessa metsätalousmaasta 72 prosenttia on yksityishenkilöiden omistamaa, kun taas Pohjois-Suomessa suurin omistaja on valtio 57 prosentin osuudellaan.

Puuston tilavuudesta puolet on mäntyä, 30 prosenttia kuusta ja loput 20 prosenttia lehtipuuta. Puuston tilavuudesta 64 prosenttia sijaitsee yksityisomistajien metsissä ja valtion metsissä 21 prosenttia.

"Puuston kasvu metsä- ja kitumaalla on 108 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta 95 prosenttia sijaitsee puuntuotantoon käytettävissä olevalla maalla. Runsas kolme neljäsosaa puuston vuotuisesta kasvusta sijoittuu yksityisten, kuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen omistamiin metsiin", sanoo Luken johtava tutkija Kari T. Korhonen.

Katso uusin video
Lue lisää

Uusi raportti ruotii koronan vaikutuksia luonnonvara-alalla – vaikutukset suurimpia luontomatkailussa, vaikka suomalaiset ovatkin innostuneet matkailemaan luonnossa

Äärimmäisen uhanalainen Saimaan järvilohi onnistui lisääntymään luonnossa

Puun tuonti kasvoi 11 prosenttia tammi–heinäkuussa

Sellun viennin arvo laski 11 prosenttia, vaikka määrä kasvoi 12 prosenttia