Kirjanpainajat kuoriutuvat maan keskiosissa ennen kuusipuutavaran varastoinnin lakirajaa – Metsäteollisuus käy huolella läpi Luken ehdotuksen poistopäivän aikaistamisesta - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Metsä

Kirjanpainajat kuoriutuvat maan keskiosissa ennen kuusipuutavaran varastoinnin lakirajaa – Metsäteollisuus käy huolella läpi Luken ehdotuksen poistopäivän aikaistamisesta

Kuusipuutavaran kesän aikaisen varastoinnin takarajan aikaistamisella ennaltaehkäistäisiin Keski-Euroopan kaltaisia laajoja hyönteistuhoja.
Pentti Vänskä
Metsätuholain mukaan kuusipuutavara tulee kuljettaa B-alueella pois hakkuupaikalta ja välivarastosta 24. heinäkuuta mennessä. Luke aikaistaisi rajaa yhdeksällä päivällä.

Luonnonvarakeskus (Luke) aikaistaisi kuusipuutavaran poistamisen takarajaa keskisen Suomen B-vyöhykkeellä. Muutoksella haluttaisiin ehkäistä tehokkaammin kirjanpainajatuhoja.

Nykyinen metsätuholaki velvoittaa kuljettamaan toukokuun loppuun mennessä hakatun kuusipuutavaran pois 24.7. mennessä vyöhykkeellä B.

Luke suosittelee, että takaraja olisi jatkossa sama kuin eteläisen Suomen vyöhykkeellä A, jossa se on yhdeksän päivää aiemmin 15.7.

"B-vyöhykkeellä kirjanpainajan kuoriutumiseen riittävä lämpösumma on täyttynyt lähes joka vuosi ennen kuusipuutavaran poistopäivämäärää", sanoi Luken erikoistutkija Matleena Kniivilä. Hän esitteli tuloksia viime viikolla Helsingissä Metsätieteen päivässä.

Luke arvioi tilaisuudessa vuonna 2014 voimaan tulleen metsätuholain muutoksen vaikutusta hyönteistuhoihin ja juurikääpään.

Suomen keväät ovat ilmastomallien perusteella lämmenneet ja lämpenevät edelleen. Kuluneena kesänä Keski-Euroopassa laajalle alueelle levinneet hyönteistuhot osoittavat tuhoihin varautumisen tarpeelliseksi.

Metsätuholain tavoite on, että puutavara korjataan pois ennen kuin siihen keväällä munineet tuholaiset kuoriutuvat ja leviävät ympäröiviin metsiin.

Kirjanpainajien kuoriutumiselle riittää, että kasvukauden lämpösummaa kertyy 700 astetta. Lämpösumma saadaan laskemalla yhteen vuorokausien keskilämpötiloista viisi astetta ylittävät osuudet.

Luke tarkasteli nykyisen metsätuholain toimivuutta vertailemalla puutavaran poistopäivämääriä lämpösummien kehittymiseen eri puolilla Suomea.

Vuosien välillä on vaihtelua. Vuonna 2013 laki oli toimimaton koko maassa. 2015 se toimi taasen lähes kaikkialla.

Metsätuholain poistopäivämäärät koskevat tyviläpimitaltaan yli 10 senttimetrin havupuutavaraa sekä vahingoittuneita puita.

Esimerkiksi tuulen kaatamat järeät kuuset tulee poistaa metsästä aikarajojen puitteissa, jos niitä on hehtaarilla yli 10 kuutiometrillä.

Männylle lain asettama raja on yli 20 kuutiometrillä hehtaarilla. Poistovelvoite ei koske lahopuuta tai kuollutta puuta.

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtajan Karoliina Niemen mukaan mahdollinen lakimuutos heijastuisi koko puunkorjuuketjuun.

"Metsäteollisuus analysoi Luken joulukuussa julkaistavat lopulliset tulokset huolella ja katsoo, millaisia vaikutuksia niillä olisi, jos laki lähdettäisiin avaamaan", hän sanoi MT:lle.

Luonnonvarakeskus analysoi myös ytimennävertäjien tuhoriskiä. Arvioinnin perusteella mäntypuutavaran poistopäivämäärät eivät ole riittäviä missään päin Suomea.

Ytimennävertäjän aiheuttamat tuhot ovat pääosin paikallisia kasvutappioita.

"Tuhojen laajuus ja taloudellinen merkitys tulisi kuitenkin arvioida paremmin", Kniivilä sanoi.

Luken mukaan laajempi selvitys osoittaisi, millainen riski pienistä mäntypuupinoista koituu elävälle puustolle. Samalla selviäisi, minkä kokoiset pinot voitaisiin vapauttaa siirtovelvoitteesta tuhojen vähäisyyden perusteella.

Juurikäävän torjuntaan metsätuholain muutos näyttää vaikuttaneen myönteisesti. Lakimuutos teki juurikäävän torjumisen pakolliseksi havupuuvaltaisten metsien hakkuissa juurikäävän leviämisen riskialueella.

"Juurikäävän torjunnan rajaus on lähtökohtaisesti onnistunut. Sitä pitäisi kuitenkin tarkastella uudelleen ilmaston lämpenemisen takia", Kniivilä suositteli.

Kantokäsittelyn laatu on parantunut, mutta johtopäätösten tekemiseksi seuranta-aika on liian lyhyt.

Luke suosittelee, että kannot käsiteltäisiin myös rajan pohjoispuolen parhaiten kasvavissa metsissä sekä tuottavimmissa turvemaiden männiköissä.

Jukka Pasonen
Lue lisää

Luke: Ilveskanta on kasvanut 11 prosenttia viime vuodesta – monen vuoden lasku kääntyi nousuksi

Koronan tuomat työvoimahuolet eivät kutistaneet puutarhakasvien viljelyaloja

Tuore Nature-artikkeli yliarvioi karkeasti metsien käytön lisäystä Euroopassa

Itä-Suomea riepotellut Päivö-myrsky kaatoi pääasiassa yksittäisiä puita – kuiva maaperä saattoi pelastaa pahemmilta tuhoilta