Metsälain puro- ja norokohteita poistui tuhansia hehtaareja, kun tietoja päivitettiin - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Metsä

Metsälain puro- ja norokohteita poistui tuhansia hehtaareja, kun tietoja päivitettiin

Metsäkeskus on päivittänyt metsälain 10-pykälän kohteita koskevia tietoja aineistoihinsa: virheellisiä ja vanhentuneita tietoja on korjattu ajan tasalle.
Heikki Willamo
Metsälaissa tarkoitettujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia kohteita, jotka erottuvat selvästi ympäröivästä metsäluonnosta. Niiden tulee olla myös pienialaisia tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä.

Metsäkeskus on päivittänyt metsälain 10-pykälän mukaisten kohteiden tietoja metsävara-aineistoissaan. Päivityksissä metsälain erityisen tärkeitä puro- ja norokohteita on joulukuun 2017 ja lokakuun 2019 välisenä aikana lisätty metsäkeskuksen metsävara-aineistoon noin 600 hehtaaria ja kohteita on poistettu aineistosta noin 7 900 hehtaaria.

Lähes puolet poistoista eli 3 900 hehtaaria on tehty kohteen pienialaisuuden vuoksi. Nämä kohteet eivät ole olleet lain tarkoittamia vuoden 2014 jälkeen. Metsälain mukaan kohteiden tulee olla pienialaisia.

Noin 600 hehtaaria puro- ja norokohteista on muuttunut yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi, eli siirtynyt luonnonsuojelulain alaisuuteen.

Noin 3 400 hehtaaria on muuttunut perusmetsävaratiedoksi. Tästä pinta-alasta noin tuhat hehtaaria on poistettu metsälakikohteista kaavoituksen tai maankäytön muutoksen vuoksi. Loput poistoista on tehty muun muassa aineistossa olevien virheellisten tietojen ja kohteessa tapahtuneen muutoksen, esimerkiksi myrskytuhon vuoksi.

Tietojärjestelmiin tehdyt päivitykset näkyvät myös metsänomistajille oman tilan tiedoissa Metsään.fi -palvelussa, eli aiemmin tilan kohdalla näkynyt metsälakikohde-merkintä on voinut poistua.

"Tietohuolto on edelleen kesken, eli aineistoissa voi yhä olla vanhentunutta tietoa", sanoo metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen.

Hän muistuttaa, että pelkkään Metsään.fi -palvelun tietoon ei voi luottaa, vaan hakkuita suunniteltaessa kohde on aina tarkastettava maastossa. Kaikkia metsälain 10-pykälän kohteita ei ole koskaan kirjattu järjestelmiin, joten tiedot päivittyvät joka tapauksessa jatkuvasti.

Metsäkeskuksen kertoo asiasta verkkouutisessaan.

Lue lisää

Metsähallitus alkaa kunnostaa kokonaisia valuma-alueita yksittäisten purojen sijaan

Metsänhoidolla voi yrittää ennaltaehkäistä hirvituhoja: Etukasvuinen lehtipuusto houkuttelee hirviä maistamaan myös mäntyä

Kolmannes päätehakkuista keskenkasvuisissa metsissä viime vuonna: "Osuus on hämmästyttävän iso"

Näin helposti edistät monimuotoisuutta talousmetsässä – eikä maksa paljon