Metsäkeskus tarkasti kemeratukea saaneita metsäteitä: Vain reilu kolmannes täytti vaatimukset - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Metsäkeskus tarkasti kemeratukea saaneita metsäteitä: Vain reilu kolmannes täytti vaatimukset

Puutteita havaittiin erityisesti kääntöpaikkojen mitoituksessa ja teiden sorastuksessa.
Kari Lindholm
Metsäkeskus on tarkastanut tänä vuonna rakennettujen ja perusparannettujen metsäteiden kuntoa 56 tiekilometrillä eri puolilla Suomea. Kuvituskuva.

Metsäkeskus on tarkastanut metsäteitä, joiden rakentamiseen tai perusparannukseen on käytetty valtion kemeratukea. Tarkastetuista metsäteistä vain reilu kolmannes täytti metsätieohjeiden vaatimukset ja 63 prosentille teistä tarvittiin korjaustoimenpiteitä.

Tarkastuksessa havaittiin puutteita erityisesti metsäteiden kääntöpaikkojen mitoituksessa ja teiden sorastuksessa. Monet kääntöpaikat olivat liian kapeita, eivätkä ne näin ollen täyttäneet kemeratuen rahoitusehtoja ja laatuvaatimuksia. Lisäksi usealle metsätielle soraa ei ollut ajettu riittävältä leveydeltä.

Sen sijaan perusparannetuilla metsäteillä kunnossapitotyöt on tehty kohtuullisen hyvin.

Suomen metsäkeskus on tarkastanut tänä vuonna rakennettujen ja perusparannettujen metsäteiden kuntoa 56 tiekilometrillä eri puolilla Suomea.

Uusia metsäteitä on rakennettu ja vanhoja perusparannettu tänä vuonna yhteensä 640 kilometriä kemerarahoituksella koko maassa.

Kemerarahoitusta saaneiden metsäautoteiden kunnossapitoa valvotaan satunnaisotannalla kahdeksan vuoden kuluttua tiehankkeen päättymisestä. Tänä vuonna metsäkeskus tarkasti 291 kilometriä metsäteitä, joiden rakentaminen tai perusparannus oli valmistunut pääosin vuonna 2011.

"Tarkastuksissa nousi esiin kaksi keskeisintä tekemätöntä metsätien kunnossapitotyötä. Ensinnäkin, tien vuosittainen lanaus unohtuu liian usein. Toiseksi, heinän ja vesakonniitto jää tekemättä riittävän ajoissa. Kun nämä muistettaisiin tehdä, olisi metsäteiden kunto jo hyvällä mallilla", metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen sanoo tiedotteessa.

Katso uusin video
Lue lisää

Metsäkeskus: Otson yrityssaneeraus ei vaikuta metsänomistajille maksettaviin kemeratukiin

Metsäkeskus nopeuttaa metsätietöiden kemeratukipäätöksiä koronan takia

Metsänomistajat saavat apua uudesta verkkopohjaisesta työkalusta – Kertoo, miten suometsiä kannattaa hoitaa

"Kelirikko alkaa elokuussa ja jatkuu huhtikuulle" – metsäteiden korjausvelka karttuu hurjaa vauhtia