Tilastokeskus: Hiilinielut pienenivät merkittävästi – nettonielun pienenemiseen vaikuttivat ennätyssuuret metsähakkuut - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Tilastokeskus: Hiilinielut pienenivät merkittävästi – nettonielun pienenemiseen vaikuttivat ennätyssuuret metsähakkuut

Vuoden 2018 runkopuunhakkuut olivat 78,2 miljoonaa kuutiometriä eli 8 prosenttia suuremmat kuin edeltävänä vuonna.
Pekka Fali
Tilastokeskuksen mukaan nettonielun pienenemiseen vaikuttivat ennätyssuuret metsähakkuut.

Tilastokeskuksen torstaina julkaiseman ennakkotiedon mukaan hiilinielut olisivat vuonna 2018 peräti 43 prosenttia pienempiä kuin edellisvuonna.

Maankäytön ja metsätalouden eli niin sanotun LULUCF-sektorin hiilinielu oli vuonna 2018 yhteensä 9,8 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Nettonielulla tarkoitetaan sitä, miten paljon enemmän metsä sitoo hiiltä kuin sieltä vapautuu.

Tilastokeskuksen mukaan nettonielun pienenemiseen vaikuttivat ennätyssuuret metsähakkuut. Vuoden 2018 runkopuunhakkuut olivat 78,2 miljoonaa kuutiometriä eli 8 prosenttia suuremmat kuin edeltävänä vuonna, mikä näkyi nettonielun pienentymisenä.

Luonnonvarakeskuksen mukaan maatalousmaiden, kosteikkojen ja rakennettujen alueiden kasvihuonepäästöt ja poistumien muutokset edellisvuoteen verrattuna olivat selvästi vähäisempiä kuin muutokset metsämaan hiilitaseessa.

Luken mukaan nyt annetut ennakkotiedot toimitetaan tammikuussa 2020 EU:lle, jonka jälkeen laskentoja vielä tarkistetaan.

Lopulliset tulokset Suomi toimittaa huhtikuussa YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle. Toukokuussa 2020 annetaan seuraava pikaennakko, jossa on ensimmäisen kerran mukana arvio nyt päättyvän vuoden päästötilanteesta.

Nettonielun laskenta tarkentuu vuosittain viimeisintä edeltävien vuosien osalta. Tähän on syynä uusien aineistojen, esimerkiksi valtakunnan metsien inventointitietojen, hyödyntäminen laskennassa.

Uudet aineistot vaikuttavat muun muassa pinta-aloihin ja puuston kasvuun, jotka puolestaan vaikuttavat puuston karikesadon kautta myös maaperän hiilivaraston laskentaan.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2018 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt kasvoivat 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Päästöjen kasvuun vaikutti eniten maakaasun ja turpeen kulutuksen kasvu.

Teollisuusprosessien ja tuotteiden käytön päästöt pysyivät vuoden 2017 tasolla. Maatalouden päästöt vähenivät prosentin ja jätesektorin päästöt 2 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2018.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen EU:n komissiolle 15. tammikuuta 2020 mennessä lähetettävään ennakkoraporttiin vuoden 2018 päästöistä.

Lue lisää

Korona on kasvattanut eroja miesten ja naisten työllisyydessä – Tilastokeskus: Kesäkuussa 223  000 työtöntä

Metsien suojelusta ja suomalaisten luontosuhteesta

Teollisuuden uudet tilaukset laskivat 13 prosenttia – ekonomistit odottivat pahempaa: "Korona-aikana näihin voi olla tyytyväinen"

4H:n hankkeella kasvatetaan Suomen hiilinieluja – nuoret istuttavat taimia käytännön ilmastotöinä