Metsä

KHO: Kuopioon aiottu Finnpulp Oy:n biotuotetehdas ei saa ympäristölupaa

Kallaveden ekologinen tila on vaarassa heikentyä vesipuitedirektiivin vastaisesti, jos vesistöön kohdistuva kuormitus vielä nykyisestä kasvaa.
Jos Finnpulp Oy:n biotuotetehdas olisi toteutunut suunnitelmien mukaan, sen tuotantomäärä olisi ollut 1,2 miljoonaa tonnia sellua vuodessa.

Kuopion Sorsasaloon suunniteltu Finnpulp Oy:n biotuotetehdas ei saa ympäristölupaa. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian ja perustelee päätöstään muun ohessa Kallaveden ekologisella tilalla.

Kallaveden ekologinen tila on vaarassa heikentyä vesipuitedirektiivin vastaisesti, jos vesistöön kohdistuva kuormitus vielä nykyisestä kasvaa.

KHO hyväksyi haitankärsijöiden ja ympäristönsuojeluyhdistysten valitukset ja kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset.

KHO teki elokuussa 2019 Kuopion Sorsasaloon katselmuksen. Asian nyt ratkaisseet tuomarit tapasivat valittajia, viranomaisten edustajia ja luvanhakijan edustajia. He tutustuivat Sorsasalon alueeseen, josta on matkaa Kuopion keskustaan noin yhdeksän kilometriä.

"Biotuotetehtaan toiminta oli tarkoitus sijoittaa sisävesistön, Kallaveden, rannalle. Kallaveden ekologinen tila on sellainen, että näin suuri ja pitkäaikainen lisäkuormitus voisi aiheuttaa merkittävää vesistön pilaantumista", korkein hallinto-oikeus toteaa.

Jos Finnpulp Oy:n biotuotetehdas olisi toteutunut suunnitelmien mukaan, se olisi ollut poikkeuksellisen suuri. Sen tuotantomäärä olisi ollut jopa 1,2 miljoonaa tonnia sellua vuodessa.

"Tehdas olisi sijoitettu virkistysarvoiltaan ja vedenottokäytöltään merkittävälle alueelle. Tehtaan jätevedet olisi purettu Kallaveden Kelloselälle. Kokonaiskuormitus olisi ollut niin suuri, että vaarana olisi ollut ympäristönsuojelulaissa kielletty merkittävä vesistön pilaantuminen."

Ratkaisussaan KHO kiinnitti huomionsa muun ohella Kallavettä koskevaan vesienhoitosuunnitelmaan ja vesienhoidon toimenpideohjelmaan. Ratkaisun taustalla on myös EU:n vesipuitedirektiivi ja sen tulkintaa ohjaava ns. Weser-tuomio. Sen mukaan lupaa ei saa myöntää toimenpiteelle, jonka seurauksena pintavesimuodostuman tila heikkenisi.

Aiheet Finnpulp
Katso uusin video
Lue lisää

Kemijärvelle biotuotetehdasta suunnitteleva Boreal Bioref odottaa Vaasan hallinto-oikeudelta ympäristölupaa – luvasta valittaneiden lausuntoaikaa päättyy

"Korvamerkitty EU-tuki on elintärkeä 'köyhien ja kuihtumaan tuomittujen alueiden' tutkimukselle" – Itä-Suomen ammattikorkeakoulut puolustavat vahvaa EU-rahoitustaan

Finnpulpin suurin omistaja Hengan ja Huoltovarmuuskeskus sopivat 12,5 miljoonan suojamaskin toimituksesta – ensimmäinen erä täytti VTT:n vaatimukset

Henganin suojamaskeja kuljettanut kone saapui Kiinasta Suomeen – Hengan on Finnpulpin suurin omistaja