Finnpulp kyseenalaistaa KHO:n päätöksen perusteet – ”Tämä merkitsee nykyisen tehdasprojektin päättymistä, mikä on suuri vahinko Suomelle” - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Finnpulp kyseenalaistaa KHO:n päätöksen perusteet – ”Tämä merkitsee nykyisen tehdasprojektin päättymistä, mikä on suuri vahinko Suomelle”

”Tällaista vaatimusta ei mikään teollinen laitos pysty täyttämään. Tällaisia selvityksiä ei ole tämän prosessin aikana nyt eikä myöskään aiemmissa metsäteollisuushankkeissa edellytetty”, Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredrikson sanoo.
Mauri Ratilainen
”Olemme toimittaneet kaiken tarvittavan ja pyydetyn aineiston viranomaisille ja oikeusasteille lupaprosessin aikana. Siksi päätöksen perusteluissa mainittu väite, ettei Finnpulp ole toimittanut riittäviä selvityksiä, on mahdoton ymmärtää”, Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredrikson sanoo.

Finnpulp on tyrmistynyt Kuopion biotuotetehtaan pysäyttävästä korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksestä.

KHO hylkäsi Kuopioon suunnitellun Finnpulpin biotuotetehtaan ympäristöluvan. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen kahden jäsenen oltua ympäristöluvan myöntämisen kannalla.

Päätös on lopullinen eikä siitä voi enää valittaa.

”Tämä merkitsee nykyisen tehdasprojektin päättymistä, mikä on suuri vahinko Suomelle”, Finnpulpin hallituksen puheenjohtaja Niilo Pellonmaa sanoo tiedotteessa.

Finnpulp kyseenalaistaa päätöksen perusteet. Hanketta on yhtiön mukaan valmisteltu maailman parhaalla asiantuntemuksella metsäteollisuuden johtavia konsulttiyrityksiä kuten Pöyryä myöten.

”Olemme toimittaneet kaiken tarvittavan ja pyydetyn aineiston viranomaisille ja oikeusasteille lupaprosessin aikana. Siksi päätöksen perusteluissa mainittu väite, ettei Finnpulp ole toimittanut riittäviä selvityksiä, on mahdoton ymmärtää”, Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredrikson sanoo tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että KHO:n päätöksen mukaan Finnpulpin olisi pitänyt arvioida kattavasti kaikkien kuormittajien vaikutus Kallaveteen koko tehtaan elinkaaren 40–50 vuoden ajalta.

”Tällaista vaatimusta ei mikään teollinen laitos pysty täyttämään. Tällaisia selvityksiä ei ole tämän prosessin aikana nyt eikä myöskään aiemmissa metsäteollisuushankkeissa edellytetty”, hän sanoo.

Vertailukohdaksi Finnpulp huomauttaa, että viranomaisten vesienhoitosuunnitelmat laaditaan kuudeksi vuodeksi. Edes tällaisissa vesienhoitosuunnitelmissa ei ole selvitetty kaikkia niitä tekijöitä, joita Finnpulpilta on vaadittu.

KHO on perustellut päätöstään myös EU:n vesipuitedirektiivin velvoitteella saavuttaa vesimuodostuman hyvä tila. Finnpulpin teettämät selvitykset osoittavat, että Kallaveden ekologinen tila ei olisi heikentynyt tehtaan seurauksena.

Fredriksonin mukaan KHO:n päätös on täydellisessä ristiriidassa aluehallintoviraston ja Vaasan hallinto-oikeuden aiempien myönteisten päätösten kanssa.

Finnpulpin ympäristölupahanke kesti kaikkiaan lähes viisi vuotta. Yhtiö aloitti ympäristövaikutusten arvioinnin keväällä 2015 ja Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan maaliskuussa 2017.

Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka on ympäristöasioihin erikoistunut tuomioistuin. Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2018 tekemästä päätöksestä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hallituksen puheenjohtaja Pellonmaan mukaan KHO:n päätös on vakava viesti ulkomaille.

”Suomalainen investointiympäristö ei ole tämän päätöksen nojalla houkutteleva kansainvälisille sijoittajille. Finnpulpin hanketta kohtaan oli maailmalla suurta kiinnostusta, ja saimme jo merkittävän kansainvälisen sijoittajan."

"Ymmärrettävästi sijoittajat arvostavat investointeja harkitessaan vakautta ja ennustettavuutta. Kansainvälisille sijoittajille ja yleensäkin uusille suurhankkeille näin pitkä epävarmuus on liikaa”, Pellonmaa sanoo.

”Pettymyksemme on todella suuri”, Finnpulpista nyt 36,5 prosenttia omistavasta Hengan Internationalista kerrotaan.

”Peruste sijoituspäätöksellemme oli se, että jo aiemmin aluehallintoviranomaisen myöntämän ympäristöluvan nojalla luotimme suomalaisen yhteiskunnan olevan hankkeen takana."

”Olemme myös selkeästi arvostaneet Kuopion kaupungin sekä ympäröivän maakunnan myönteistä suhtautumista hankkeeseen. Myös ympäristönäkökulmasta tästä olisi tullut huippuluokan tehdas globaalisti katsoen”, Henganista kerrotaan.

Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2018 myöntämä ympäristölupa olisi Finnpulpin mukaan merkinnyt vesistöpäästöjen jäävän noin 40 prosenttia alemmaksi tuotettua tonnia kohti, verrattuna suomalaisiin nykyaikaisiin sellutehtaisiin.

Finnpulpin biotuotetehtaan kustannusarvio oli 1,6 miljardia euroa, mutta kerrannaisvaikutukset huomioon ottaen merkitys olisi ollut yhteiskunnalle paljon suurempi. Tehdas olisi kasvattanut bruttokansantuotetta 0,4 prosenttia. Valmistuttuaan tehtaan työllistävä vaikutus olisi ollut 3 400 henkilöä, yhtiö arvioi.

Lue myös:

KHO: Kuopioon suunniteltu Finnpulpin biotuotetehdas ei saa ympäristölupaa

Kuopion alueen kauppakamari pettyi - "iso menetys Itä-Suomelle"

MTK:n Marttila: Karmea viesti ulkomaisillesijoittajille – Suomeen ei edes kannata investoida

Lue lisää

Finnpulpin suurin omistaja Hengan ja Huoltovarmuuskeskus sopivat 12,5 miljoonan suojamaskin toimituksesta – ensimmäinen erä täytti VTT:n vaatimukset

Henganin suojamaskeja kuljettanut kone saapui Kiinasta Suomeen – Hengan on Finnpulpin suurin omistaja

Biotaloudessa uskoa tulevaisuuteen

Finnpulp miettii keinoja muuttaa selluhankettaan niin, että se voitaisiin edelleen toteuttaa – "Ei hanke mihinkään ole hävinnyt"