WWF kauhuissaan: 34 000 hehtaarilta suojelukohteita poistuu metsälain suoja – hakkuut mahdollisia - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

WWF kauhuissaan: 34 000 hehtaarilta suojelukohteita poistuu metsälain suoja – hakkuut mahdollisia

Metsäkeskuksen mukaan harva alueista altistuu hakkuille, sillä valtaosa niistä on vähäpuustoisia. Loput pyritään suojelemaan vapaaehtoisesti.
Jaana Kankaanpää
Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat esimerkiksi purojen ja lähteiden rantametsät, monenlaiset suot ja rehevät lehdot.

Ympäristöjärjestö WWF on tyrmistynyt tiedoista, joiden mukaan 34 000 hehtaaria aiemmin suojeltuja luontokohteita on jäänyt vaille lain suojaa. Kohteet on poistettu Suomen metsäkeskuksen erityisen tärkeiden elinympäristöjen rekisteristä. Alueilla on mahdollista tehdä jatkossa hakkuita.

”Hehtaarimäärä, jolta on kadonnut lain suoja, vastaa Espoon maapinta-alaa. Kyseessä on ennennäkemätön heikennys metsäluonnon lakisääteiseen turvaamiseen”, WWF:n johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.

Järjestön mukaan kohteiden poistamisen mahdollistavat metsälakiin jo kuusi vuotta sitten tehdyt muutokset.

34 000 hehtaaria kattaa yli neljäsosan kaikista metsälailla aiemmin suojelluista erityisen tärkeistä elinympäristöistä.

Metsäkeskuksen tekemät poistot nousivat esiin Luonnonvarakeskuksen maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä tekemässä arviossa metsälain uudistuksen käytännön vaikutuksista.

Rahoituksen ja tarkastuksen päällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta kumoaa suurimmat huolet. Hän kertoo, että metsälain kymppipykälän merkinnän menettäneistä alueista 70 prosenttia, noin 24 000 hehtaaria, on vähäpuustoisia kohteita, kuten soita, kallioita, hietikoita ja kivikoita. Valtaosa entisistä metsälakikohteista on muuttunut aineistossa muuksi arvokkaaksi elinympäristöksi. Ne eivät täytä enää metsälain kriteerejä esimerkiksi pienialaisuudesta.

Lisäksi yli tuhat hehtaaria on siirtynyt luonnonsuojelulain piiriin.

Partanen uskoo, että iso osa vaille lain turvaa jääneistä alueista tulee suojelluiksi vapaaehtoisesti Metso-ohjelman kautta. Maanomistajille pyritään tarjoamaan mahdollisuutta suojella alueet korvausta vastaan. Partanen ei usko, että monikaan metsälain ulkopuolelle pudonnut alue altistuu jatkossakaan hakkuille.

Vuoden 2014 metsälain uudistus oli WWF:n mielestä monilta osin epäonnistunut. Tärkeiden elinympäristöjen kriteerejä kiristettiin, minkä haitalliset seuraukset näkyvät nyt.

WWF vaatii lisäämään lakiin uusia pykäliä turvaamaan metsäluontoa. Esimerkiksi metsätalouden yhteydessä tehtävien luonnonhoitotoimien pitäisi järjestön mielestä olla pakollisia.

Suomen metsissä elävistä lajeista 833 on uhanalaisia. Myös metsätyypeistä suuri osa on harvinaistunut. Uhattuina ovat esimerkiksi lehdot, vanhat kangasmetsät ja korvet.

Lue lisää:

Kaataako metsälain muutos suojelukohteiden puuston? Valtaosaa 34 000 hehtaarista ei uhkaa mikään, sanoo MTK:n metsäjohtaja

Katso uusin video
Lue lisää

Älä unohda turvavälejä liikkuessasi luonnossa – koronan toinen aalto voi innostaa ihmiset taas luontokohteisiin

Ainutlaatuinen Juupajoen rotko koki kasvojenkohotuksen – mystinen luontokohde on houkutellut sekä paikallisia että matkailijoita nauttimaan rotkolaakson rehevyydestä

Metsälain muutos vähensi kymppipykälän kohteita, syynä myös kaavoitus ja väärät määrittelyt – "Lakikohteiden rajaamisessa on ollut eroja eri metsäkeskusten alueella"

Luontoarvot säästyvät hakkuissa varsin hyvin