Metsä

Kaataako metsälain muutos suojelukohteiden puuston? Valtaosaa 34 000 hehtaarista ei uhkaa mikään, sanoo MTK:n metsäjohtaja

Ympäristöjärjestö WWF on huolissaan 34 000 hehtaarin jäämisestä vaille lain suojaa.
Kari Salonen
Metsänomistajan oikeusturvan kannalta oli välttämätöntä ajantasaistaa metsävaratietoa, sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Metsälain muutos on nostattanut kiivasta keskustelua. Keskustelun keskiössä on hiljattain ollut niin sanottu kymppipykälä, jonka piirissä olevat alueet ovat erityisen tärkeiden elinympäristöjen rekisterissä.

Ympäristöjärjestö WWF on ollut tyrmistynyt tiedoista, joiden mukaan 34 000 hehtaaria aiemmin suojeltuja luontokohteita on menettänyt kymppipykälän merkinnän ja jäänyt järjestön mukaan vaille lain suojaa. Alueilla on mahdollista tehdä jatkossa hakkuita.

Metsälakia ei ole tarvetta avata, sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Valtaosaa mainitusta 35 000 hehtaarista ei uhkaa yhtään mikään, eikä niissä ole edes mahdollista tehdä hakkuita, hän lisää.

Myös Rahoituksen ja tarkastuksen päällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta pitää suurimpia huolia aiheettomana.

Hän kertoi aiemmin, että metsälain kymppipykälän merkinnän menettäneistä alueista 70 prosenttia, noin 24 000 hehtaaria, on vähäpuustoisia kohteita, kuten soita, kallioita, hietikoita ja kivikoita. Valtaosa entisistä metsälakikohteista on muuttunut aineistossa muuksi arvokkaaksi elinympäristöksi. Ne eivät täytä enää metsälain kriteerejä esimerkiksi pienialaisuudesta.

Lisäksi yli tuhat hehtaaria on siirtynyt luonnonsuojelulain piiriin. Partanen uskoo, että iso osa vaille lain turvaa jääneistä alueista tulee suojelluiksi vapaaehtoisesti Metso-ohjelman kautta.

Uusi metsälaki myös mahdollistaa laajemman repertuaarin metsänkäsittelyä, kuten jatkuvan kasvatuksen, uudistusta puolustava Hakkarainen toteaa. "Vaikka metsälaki ottaa huomioon monimuotoisuuden, se ei ole ainoa monimuotoisuuden turvaaja."

Metsänomistajan oikeusturvan kannalta oli välttämätöntä ajantasaistaa metsävaratietoa, Hakkarainen sanoo.

Lue lisää:

WWF kauhuissaan: 34 000 hehtaarilta suojelukohteita poistuu metsälain suoja – hakkuut mahdollisia

Katso uusin video
Lue lisää

Ulkomaiselle metsänomistukselle rajoituksia

Pari kysymystä WWF:lle

WWF avasi netissä suoran lähetyksen metsälintujen talviruokintapaikalta

WWF haastaa seurakunnat ja kunnat suojelemaan metsiään – Pertti Salolainen Twitterissä: "Tulemme vetoamaan kaikkiin seurakuntiin"