MTK liittyi CLC-ilmastoverkoston jäseneksi – Suomen metsien hiilensidonta saadaan osaksi markkinamekanismeja kenties jokusen vuoden päästä - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

MTK liittyi CLC-ilmastoverkoston jäseneksi – Suomen metsien hiilensidonta saadaan osaksi markkinamekanismeja kenties jokusen vuoden päästä

MTK muistuttaa, että karjatalouden metaanipäästöt ovat laskeneet 50 vuodessa kolmanneksen.
Jarkko Sirkiä
MTK sitoutui viime keväänä Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 asteessa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on liittynyt ilmastonmuutokseen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävään Climate Change Leadership Coalitioniin (CLC).

MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kertoo, että tuottajat voivat päästövähennysten ohella tarjota ratkaisuja hiilensidontaan kasvavan kasvillisuuden ja kestävän maa- ja metsätalouden avulla. Hiilensidontaa tarvitaan, jotta Suomi ja koko maailma pääsee hiilineutraaliustavoitteisiinsa.

”CLC:n jäsenenä voimme viedä kunnianhimoista, ratkaisukeskeistä ilmastopolitiikkaa maailmalle, jossa meidän kestävä metsätalous sekä terveet ja tuottavat eläimet, kasvit ja maaperä ovat hyviä esimerkkejä.”

MTK sitoutui viime keväänä Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen pitää maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 asteessa.

Pietolan mukaan tuottajat vähentävät päästöjä uusiutuvalla energialla, peitteisellä viljelyllä sekä parantamalla maan satoisuutta ja hiilensidontaa. Päästö- ja sidontakertoimista tarvitaan kuitenkin vielä lisää tietoa.

”CLC muistuttaa tutkimuksen ja laskennan tarkentamisen tarpeesta ja on meille siksikin hyvä yhteistyötaho”, Pietola sanoo.

Hän huomauttaa, että karjatalouden metaanipäästöt ovat Luonnonvarakeskuksen mukaan laskeneet jo 34 prosenttia 50 vuodessa. Vastaavanlaista laskentaa odotetaan viljelyn satoisuuden ja peittävyyden vaikutuksesta.

CLC:n toiminnanjohtaja Jouni Keronen iloitsee, että MTK tuo toimintaan laajuutta ja merkittäviä yhteyksiä myös EU:hun.

Pietolan tavoin hän nimeää tärkeäksi tavoitteeksi kehittää mittauksia niin, että maankäyttösektori pääsee mukaan nielupörsseihin ja päästökauppaan. Keronen uskoo, että jokusen vuoden päästä suomalaisten metsien hiilensidonnan mittaus voidaan ottaa osaksi markkinamekanismeja. Maataloudessa mittausmenetelmien kehitys voi viedä pidemmän ajan.

Keronen näkee, että maa- ja metsätalous ovat ilmastonmuutoksen polttopisteessä. Alan rooli on sekä ratkaista ongelmaa muun muassa hiilensidonnalla ja ruokavaliomuutoksilla, mutta myös sopeutua itse lämpenevään ilmastoon.

CLC:n jäsenmaksu suurille jäsenille, kuten MTK, on 11 000 euroa vuodessa. Verkostolla on 63 organisaatiojäsentä ja noin 25 henkilöjäsentä.

CLC:n tuoreita jäseniä ovat myös muun muassa Elisa Oyj, Huhtamäki Oyj, Kaupan liitto, Lahden kaupunki, Palvelualojen työnantajat ry sekä Suomen entinen pääministeri Esko Aho.

Lue lisää

Ilmastokartta ottaa aloitteen tuottajille

Alkutuotanto mediapolitikoinnin välineenä

Kaupungit ratkaisevat rakentamistoiminnan hiilijäljen

Tehokas nurmiviljely sitoo rajusti hiiltä