Metsä

Sahateollisuus arvostelee energiapolitiikan suosivan suuryrityksiä – "Energiaveroleikkuri ja päästökaupan kompensaatiot vääristävät kilpailua"

Itsenäisten sahayritysten etujärjestö esittää hallitukselle listan ratkaisuja, joilla nykyisiä epäkohtia korjattaisiin.
Sanne Katainen
Sahojen sivutuotteet, kuten puru ja kuori, pitäisi sahayritysten mielestä saattaa tasavertaiseen asemaan muiden uusiutuvien polttoaineiden kanssa.

Itsenäisiä sahayrityksiä edustava Sahateollisuus ry kiirehtii hallitukselta päätöksiä, joilla korjataan nykyistä energiaverojärjestelmää.

"Nykytilanteessa suomalainen energiapolitiikka suosii suuryrityksiä ja heikentää suomalaisen itsenäisen sahateollisuuden kilpailukykyä kotimaan puumarkkinalla ja kansainvälisessä kilpailussa", todetaan järjestön kannanotossa.

Sahayritysten mukaan energiaveroleikkuri ja päästökaupan kompensaatiot vääristävät kilpailua, kun samalla raaka-aine- ja tuotemarkkinalla toimivat yritykset ovat eriarvoisessa asemassa.

Sahateollisuus esittää listan ratkaisuja.

Ensimmäisenä pitäisi poistaa suuryrityksille suunnattu energiaveronpalautusten järjestelmä. Se tulisi korvata niin, että koko teollisuuden veroluokan 2 sähkövero alennetaan EU:n energiadirektiivin mahdollistamaan minimitasoon.

Kyseinen linjaus sisältyy nykyiseen hallitusohjelmaan.

Sahateollisuuden mukaan samalla poistuisi fossiilisten polttoaineiden verotuki ja energiaveronpalautusten aiheuttama hallinnollinen taakka.

Myös päästökaupan kompensaatiotuki olisi poistettava.

Sahojen sivutuotteet, kuten puru ja kuori, pitäisi sahayritysten mielestä saattaa tasavertaiseen asemaan muiden uusiutuvien polttoaineiden kanssa, kun kysymys on sääntelystä, verotuksesta tai tukipolitiikasta.

Raskaan liikenteen päästöjä Sahateollisuus vähentäisi ottamalla käyttöön veroton ammattibiodiesel nopeutetulla aikataululla.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI