Metsä

Metsä Group ja Dasosin rahasto hankkivat arvokkaita luontokohteita FSC-sertifioinnista kiinnostuneille Metsä Groupin omistajajäsenille

Hankituilla luontokohteilla voidaan korvata sertifioinnissa metsänomistajalta vaaditut suojelupinta-alat.
Hanne Manelius
FSC-sertifiointi edellyttää, että siihen liittyvältä metsätilalta rajataan pysyvästi metsien käytön ulkopuolelle vähintään viisi prosenttia metsämaata.

Metsä Group hankkii luontokohteita, joilla korvataan FSC-metsäsertifioinnin metsänomistajalta edellyttämät suojeluhehtaarit.

Uusi omistajajäsenille tarjottava palvelu varmistaa, että FSC-metsäsertifiointiryhmään kuuluvilta metsätiloilta edellytetty suojelu kohdistuu arvokkaimpiin luontokohteisiin, Metsä Group kertoo tiedotteessa.

Metsä Groupin yhteistyökumppani luontokohteiden hankinnassa on Dasos Capitalin hallinnoima Dasos Habitat -rahasto, jonka sijoittajiin kuuluvat työeläkevakuutusyhtiö Elo, LähiTapiola ja Suomen Kulttuurirahasto.

FSC-sertifiointi edellyttää, että siihen liittyvältä metsätilalta rajataan pysyvästi metsien käytön ulkopuolelle vähintään viisi prosenttia metsämaata.

FSC määrittää, millaiset kohteet pitää metsämaalla aina säästää.

Käytännössä FSC-sertifiointiin liitettävältä tilalta ei välttämättä löydy viittä prosenttia näitä aina säästettäviä kohteita. Tällöin metsänomistajan on suojeltava tavallista metsämaata niin paljon, että viiden prosentin suojeluedellytys täyttyy.

Metsä Groupin ja Dasos Habitat -rahaston yhteistyössä hankitaan metsätiloja, joilla on FSC:n tarkoittamia arvokkaita, toisiinsa kytkeytyneitä luontokohteita. Tilat liitetään Metsä Groupin FSC-ryhmäsertifikaattiin.

Metsä Group tarjoaa näillä tiloilla sijaitsevia arvokkaita luontokohteita sellaisille FSC-ryhmään liittyville omistajajäsenilleen, joiden tilalta niitä ei löydy. Näillä luontokohteilla korvataan metsänomistajalta vaaditut suojelupinta-alat.

Palvelu on tarjolla Metsä Groupin omistajajäsenille.

Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Mäntylä toteaa, että moni FSC:stä kiinnostunut metsänomistaja on kokenut epäoikeudenmukaiseksi sen, että metsää pitää suojella, vaikka siellä ei ole erityisiä luontoarvoja.

"Uskomme, että uusi palvelumme tuo ratkaisun tähän ja lisää FSC-sertifioitujen metsien pinta-alaa Suomessa.”

Mäntylä arvioi, että palvelun avulla metsien suojelu on mahdollista kohdentaa luontoarvoiltaan arvokkaimpiin kohteisiin.

"Tavoitteenamme on myös rakentaa toisiinsa kytkeytyneiden suojelukohteiden verkostoa. Palvelun avulla vahvistetaan FSC-sertifioitujen metsien sekä ekologista että taloudellista kestävyyttä”, hän sanoo.

Dasos Capitalin toimitusjohtaja Olli Haltia kuvaa palvelua ainutlaatuiseksi maailmassa. Sijoituskohteen ansaintalogiikka perustuu keskeisesti metsän tuottamiin ympäristö- ja ekosysteemipalveluihin.

"Innovatiivisen mallin myötä voidaan toteuttaa samanaikaisesti yksityismetsänomistajien, puunjalostajien, sertifioinnin sekä kestävän metsänhoidon päämääriä", Haltia kehuu.

FSC Suomen toiminnanjohtaja Anna Ylä-Anttila arvioi, että palvelu auttaa paikkaamaan FSC-sertifioidun puun tarjonnan vajetta Suomessa tekemällä FSC-sertifioinnin houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi pienmetsänomistajille.

Suojelu voi Ylä-Anttilan mukaan myös merkittävästi tehostua, kun suojeltavaksi löydetään arvokkaita, yhtenäisiä metsäalueita.

Metsä Group tukee metsäjohtaja Mäntylän mukaan sekä PEFC- että FSC-metsäsertifiointijärjestelmiä.

"Tietyt teolliset asiakkaamme haluavat osan puustaan FSC-sertifioituna. FSC-sertifioitujen metsän pinta-alan kasvu auttaa meitä palvelemaan näitä asiakkaita entistäkin paremmin”, hän sanoo.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Vakuutusyhtiöt takovat tuottoa luonnon monimuotoisuudella – suomalaisyhtiön rahasto ostaa ja vuokraa metsiä FSC-suojelualueiksi

Kaikki uudet tuotteet eivät lähde lentoon

Metsä Groupin Ilkka Hämälä on valittu eurooppalaisen paperi- ja selluteollisuuden etujärjestön Cepin puheenjohtajaksi

Metsä Group kannattavin kolmesta suuresta metsäyhtiöstä – kuluva vuosi lukeutuu yhtiöiden historian parhaimpiin