Metsä

Pohjoisen metsänhoitoyhdistykset vetoavat Boreal Biorefin puolesta – "Valtion tuettava kaikin käytettävissä olevin keinoin biotuotetehtaan toteuttamista"

Vain alueen luontaisiin voimavaroihin keskittyvät ja tuottavat investoinnit mahdollistavat alueen kehityksen ja tasapainottavat väestökehityksen, metsänhoitoyhdistykset korostavat useille ministereille ja kansanedustajille lähettämässään kirjeessä.
Timo Lindholm
Boreal Bioref suunnittelee biotuotetehdasta Kemijärven Patokankaalle. Alueella toimii Keitele Groupin saha ja liimapuutehdas sekä puuterminaali, jossa osakkaina ovat Metsähallitus, Stora Enso ja Metsä Group. Arkistokuva.

Pohjoisen metsänhoitoyhdistykset pitävät välttämättömänä, että valtiovalta tukee kaikin käytettävissä olevin keinoin Boreal Biorefin biotuotetehtaan toteuttamista Kemijärvelle.

Seitsemän metsänhoitoyhdistystä on lähettänyt kirjeen useille ministereille ja Pohjois-Suomen kansanedustajille.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Itä-Lapin, Rovaniemen, Koillismaan, Ranuan, Sallan, Posion ja Sodankylän metsänhoitoyhdistykset.

Boreal Bioref suunnittelee vuosituotannoltaan 500 000 tonnin biotuotetehdasta Kemijärvelle. Investoinnin on arvioitu maksavan noin 900 miljoonaa euroa.

Metsänhoitoyhdistykset toteavat, että vastaavien metsätalous-, kaivos- tai muiden investointien pohjalta tiedetään, että investointi elvyttää taantuvan alueen kehityksen ja kääntää sen nousuun, väestökehitys korjaantuu ja muu yritystoiminta elpyy.

"Vain alueen luontaisiin voimavaroihin keskittyvät ja tuottavat investoinnit mahdollistavat alueen kehityksen ja tasapainottavat väestökehityksen."

Kemijärvi sijaitsee keskellä kasvavia nuoria metsiä ja tulevina vuosikymmeninä metsien harvennustarve on suuri.

"Harvennustarpeessa olevia ensiharvennusmetsiä alueen metsistä on puolet ja varttuneita kasvatusmetsiä yli 20 prosenttia."

Stora Enso lakkautti Kemijärven sellutehtaan vuonna 2008, ja sen jälkeen harvennuspuun kysyntä on yhdistysten mukaan ollut heikko ja hintataso pitkistä kuljetusmatkoista johtuen huono.

"Harvennustarpeessa olevia metsiä on jäänyt harventamatta ja sen vuoksi puiden järeytyminen on pysähtynyt."

Muut Suomeen suunnitellut metsäteollisuusinvestoinnit eivät muuta tilannetta, metsänhoitoyhdistykset arvioivat.

Ministereille ja kansanedustajille lähetetyssä kirjeessä todetaan, että Boreal Biorefin hankinta-alueen metsistä on suojeltu yli 20 prosenttia ja alueen metsien suojelutaso on maan korkein.

Suuri suojeltujen metsien määrä ja talousmetsien luonnonhoito turvaa metsien monimuotoisuuden.

Kirjeen allekirjoittaneet metsänhoitoyhdistykset edustavat yli 15 000 metsänomistajaa. Yhdistyksissä työskentelee yli 100 ammattilaista, metsätalousinsinöörejä ja metsureita. Lisäksi yhdistykset työllistävät metsäkoneyrittäjien kautta 50 metsäkoneenkuljettajaa.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI