Metsä

Metsänomistaja voitti UPM:n pitkässä hakkuukiistassa – tukkia päätyi kuitupinoon

Korkein oikeus ei antanut yhtiölle valituslupaa hovioikeuden päätökseen.
MT arkisto
Toivo Hyvärisen leimikon tukkeja päätyi kuitupinoon.

Korkein oikeus on päättänyt, että se ei anna UPM:lle valituslupaa metsänomistaja Toivo Hyvärisen puukauppaa koskevassa katkontakiistassa. Se tarkoittaa, että pitkä oikeusjuttu päättyy metsänomistajan voittoon.

Kiista koski vuoden 2014 syksyllä Pirkanmaalla tehtyä hakkuusopimusta. Hyvärisen mukaan UPM:n epäonnistui puunkorjuussa, joten tukkia päätyi kuitupinoon.

"Tukkia ei katkottu sopimuksen edellyttämällä tavalla, minkä seurauksena sitä kertyi selvästi vähemmän kuin vastaavista leimikoista. Suuri osa puustosta oli hakattu kuitupuuksi", Hyvärinen kertoo.

Hyvärisen puukauppa käynnistyi, kun paikallinen metsänhoitoyhdistys teki leimikon. Puukaupan Hyvärinen solmi kilpailutuksen jälkeen luotettavana kumppanina pitämänsä UPM:n kanssa.

Puut korjattiin 1,5 vuotta myöhemmin kevättalvella 2016. Alhainen tukkisaanto käynnisti metsänomistajan hälytyskellot, joten Hyvärinen vaati mittalistoja nähdäkseen.

"Lopputulos ei näyttänyt hyvältä. Leimikko oli turvonnut yli 200 kuutiolla 1600 kuutioon, mutta kantorahaa kertyi vähemmän, kuin alun perin piti."

Hyvärisen mukaan mittalistoista selvisi, että selvää tukkia oli mennyt kuitupuupinoon. "Siltä osin hakkuun jälki oli törkeän heikkoa."

Virheellinen puiden katkonta aiheutti Hyväriselle vähintään 8 000 euron menetykset.

UPM:n kiisti virheen ja Pirkanmaan käräjäoikeus kallistui edellisvuoden helmikuussa UPM:n kannalle.

UPM:n käräjäoikeudelle antaman vastauksen mukaan tukin saanto kyseisessä hakkuussa vastasi puuston ominaispiirteitä.

"Kuiturungot ovat merkittävästi pienempiä kuin tukkirungot, eivätkä ne siis ole täyttäneet tukkipuun mitta- ja laatuvaatimuksia, joko kooltaan tai rungon laadulta", UPM kertoi käräjäoikeudelle.

Hyvärinen ei tyytynyt käräjäoikeuden päätökseen. Hän valitti siitä hovioikeuteen.

Turun hovioikeus kääntyi asiassa Hyvärisen kannalle. Se totesi viime vuoden heinäkuussa, että metsänomistaja pystyi esittämään varteenotettavan näytön siitä, että tukkisaannon vähäisyys johtui väärästä katkonnasta.

UPM anoi päätökseen valituslupaa. Korkein oikeus ei sitä kuitenkaan antanut, joten hovioikeuden päätös jää voimaan.

Hyvärinen on lopputulokseen tyytyväinen. Yhtiön maksettavaksi jää vahingonkorvaus ja Hyvärisen noin 50 000 euron oikeudenkäyntikulut.

"Yhtiön katkonta petti. Sen jälkeen sovinto olisi ollut sille paras ratkaisu", Hyvärinen toteaa.

Hyvärinen käy puukauppaa noin kerran kymmenessä vuodessa. Uutta puukauppaa ei ole vielä suunnitteilla.

"Saa nähdä, vieläkö sellufirmalle uskaltaa puuta myydä", Hyvärinen pohtii.

MTK:n kenttäpäällikkö Pauli Rintala nostaa hattua Hyväriselle, joka vei asiaa jämäkästi eteenpäin. Oikeudessa siitä seurasi suuri periaatteellinen ratkaisu, joka ohjaa lain tulkintaa.

Rintalan mukaan päätös on sellainen, kuin puukaupan heikomman osapuolen puolesta pitääkin olla. Kummankin osapuolen käytössä on oltava sellaiset tiedot, että siitä näkee, miten kauppa meni.

"Päätöksen mukaan pituuksia pitää käyttää optimaalisesti. Ostajalla ei siten ole oikeutta tehdä tukkiosuudesta mitä tahansa."

Rintalan mukaan myös riitatapausten näyttötaakka siirtyy päätöksen mukaan sille osapuolelle, jolla on parhaiten mahdollisuus se näyttää. Se tarkoittaa, että jatkossa ostajalla on todistustaakka siitä, että on toimittu sopimuksen mukaisesti.

"Myyjän ei tarvitse osoittaa, että ostaja on rikkonut sopimusta", summaa Rintala.

UPM on ratkaisun merkityksestä toisilla linjoilla.

"Ratkaisun perusteella oikeuslaitos on halunnut pitää tapauksen yksittäisenä riita-asiana, josta ei haluta tehdä korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä", toteaa operaatiojohtaja Tero E. Nieminen.

"Näyttömme leimikon puuston huonosta laadusta riitti käräjäoikeudelle, mutta ei hovioikeudelle. Hovioikeuden päätöksen mukaisesti korvaamme vahingon metsänomistajalle", hän toteaa.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI