Pihapiirin puukasa sapettaa metsänomistajaa – UPM:n energiapuut yhä noutamatta yli kahden vuoden jälkeen - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Pihapiirin puukasa sapettaa metsänomistajaa – UPM:n energiapuut yhä noutamatta yli kahden vuoden jälkeen

"Eikö minulla olisi oikeus saada jo hyvitystä maa-alasta, jolle ostajan puut on varastoitu?" kysyy Jämsässä metsää omistava Risto Moisio. UPM:n mukaan tapauksessa on toimittu kauppaehtojen mukaan.
Rami Marjamäki
Metsänomistaja Risto Moisio teki hankintakaupan energiapuusta UPM:n kanssa. Hän esitteli tammikuussa Jämsässä energiapuukasoja, jotka ovat edelleen yli kahden vuoden jälkeen noutamatta.

Kuinka kauan ostaja voi pitää puuta varastopaikalla kaupanteon jälkeen?

Tätä kysymystä on joutunut pohtimaan Jämässä metsää omistava Risto Moisio.

"Tein UPM:n kanssa hankintakaupan energiapuusta joulukuussa 2017. Maksu puista tuli tilille jo tammikuussa 2018. Puut ovat kuitenkin edelleen noutamatta yli kaksi vuotta kaupanteon jälkeen", hän harmittelee.

Energiapuut ovat Moision pientilan pihapiirissä, puimavajan takana ja tien varressa.

Puuta on neljässä eri kasassa, metsänomistajan mukaan alun perin 51,5 kuutiota.

"Vain pieni osa puista on haettu. Reklamoin asiasta jo toissakesänä. UPM:ltä vastattiin, että puut noutaa alihankintafirma, mutta sieltä sanottiin laanin olevan tyhjä."

Kauempana sijaitsevan isomman energiapuuerän UPM haki jo aiemmin metsästä. Puut olivat kertyneet neljän hehtaarin päätehakkuun pystykaupasta.

"Tilan hankintakaupan energiapuukasat tulivat ilmeisesti vahingossa kuitattua kokonaan haetuiksi", Moisio arvelee.

Metsänomistajan mukaan energiapuupinot ovat nyt vaarassa lahota. Lisäksi ne ovat esteettinen haitta.

"Eikö minulla olisi oikeus saada jo hyvitystä maa-alasta, jolle ostajan puut on varastoitu? Olisi jo aika saada laani käyttöön mahdolliselle uudelle energiapuulle", Moisio miettii.

Energiapuuta on oikeus sopimuksen mukaan varastoida korvauksetta toimituspaikalla enintään kolmen vuoden ajan, sanoo puut ostanut UPM.

Moision mukaan puunmyynnin yhteydessä ei sovittu takarajaa puiden noutamiselle.

"Puut ovat ostajan omaisuutta sen jälkeen, kun kauppakirja on allekirjoitettu ja puut maksettu", sanoo UPM:n yritysvastaava Tarmo Kotiniitty.

MTK:n kenttäpäällikön Pauli Rintalan mukaan puun varastointiaika riippuu aina siitä, mitä puukauppasopimukseen on kirjattu.

"Varastointiaika voi alkaa kaupanteosta, hakkuusta tai siitä hetkestä, kun puut ovat tienvarressa."

Rintalan mukaan puukaupoissa ei ole mitään yhtenäistä sopimusmallia, vaan menettely on aina sopimus- ja ostajakohtaista.

"Pahimmillaan voi olla niin, että sopimuksessa on esimerkiksi kahden vuoden korjuuaika ja sitten vielä kahden vuoden varastointiaika. Tällöin ostajalla on täysi vapaus käyttää koko varastointiaika."

Metsänomistajan onkin syytä tutustua tarkasti sopimuksen ehtoihin, olipa kyseessä sitten pysty- tai hankintakauppa.

"Joskus sopimus voi olla jopa erilainen aines- ja energiapuulle", Rintala sanoo.

Muutama vuosi sitten Rintala sai paljon yhteydenottoja pitkään pinoissa seisseistä energiapuista.

"Tuolloin energiapuu ei liikkunut. Viimeiset pari vuotta ovat olleet rauhallisempia. Vanhat varastot on käytetty, ja varaston kierto nopeutunut."

Energiapuuta varastoidaan yleensä vähintään vuoden ajan.

UPM:n vanhimmat energiapuupinot ovat yli kahden vuoden takaa, sillä energiapuuta tulee olla aina valmiina noin puolentoista vuoden tarpeisiin.

"Kuljetuksia järjestetään voimalaitosten tarpeen mukaan. Pyrimme huolehtimaan, että vanhemmat puuerät menevät aikataulujen mukaan. Välillä laitokselle menee uudempia ja välillä vanhempia eriä", Kotiniitty kertoo.

Hänen mukaansa tapauksessa on toimittu kauppaehtojen mukaan.

"Pyrimme aina kuljettamaan kaikki erät, joista on kaupat tehty. Puunmyyjällä on tietysti voinut olla eri käsitys siitä, milloin puut haetaan", Kotiniitty arvioi.

”Haluamme hankkia läheltä UPM:n Jämsässä sijaitsevan paperitehtaan voimalaitosta asiakkailtamme maksimaalisesti energiapuuta."

Kotiniityn mukaan pienemmät erät tai sivussa vähän heikomman tien varressa olevat varastot voivat välillä olla haastavia sovittaa kuljetuksiin. "Silloin voi seurata tällaisia ongelmia.”

Metsätuholain velvoitteita tuoreen puutavaran varastoinnista ei sovelleta puutavarapinoon, jos sen tilavuudesta enintään puolet on tyviläpimitaltaan yli kymmenen senttimetriä olevaa mänty- tai kuusipuutavaraa.

Lisäksi mäntyä koskevia säädöksiä eivät koske yksittäisiä puutavara- tai energiapuupinoja, joiden tilavuus on enintään 20 kiintokuutiometriä.

Lue lisää

UPM aikoo kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omissa metsissään Suomessa – taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden ohjeita muutetaan

UPM vakuuttaa Uruguayn sellujättihankkeen etenevän suunnitellusti – yksityiskohtia viimeistellään Uruguayn uuden hallituksen kanssa

UPM ja Huoltovarmuuskeskus hankkivat suojavarusteita yhdessä Kiinasta

Aarre: Metsän aluskerroksen kasvilajit antavat vinkkejä siitä, miten metsää kannattaa hoitaa – pitääkö metsänomistajan siis tuntea kaikki kasvupaikkatyypit?