Metsä

Luke: Puuta voidaan hakata enimmillään 80,5 miljoonaa kuutiota vuodessa

Arvio suurimmasta ylläpidettävissä olevasta hakkuukertymästä väheni 3,5 miljoonaa kuutiota edellisvuodesta.
Pentti Vänskä
Viime vuonna Suomesta korjattiin 62,8 miljoonaa kuutiota puuta. Suurin ylläpidettävissä oleva hakkuumäärä tulevan 10 vuoden aikana on Luken arvion mukaan 80,5 miljoonaa kuutiota.

Luonnonvarakeskus Luken mukaan Suomessa voidaan seuraavan 10 vuoden aikana hakata vuosittain 80,5 miljoonaa kuutiometriä puuta tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksien kärsimättä.

Viime vuotiseen arvioon verrattuna arvioitu määrä on 3,5 miljoonaa kuutiota pienempi.

Luken mukaan muutos johtuu laskentamallien päivityksestä. Päivityksen vuoksi arvio hukkapuun määrästä kasvoi, mikä vähentää ainespuukertymää.

Luke käyttää nyt sanamuotoa "suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä". Aiemmissa arvioissa on puhuttu puuntuotannollisesti kestävästä hakkuumäärästä.

Kyse on kuitenkin samasta asiasta. Laskennassa otetaan huomioon metsien muista käyttömuodoista kuten suojelualueista johtuvat rajoitteet puuntuotannolle.

"Kun termi puhekielessä lyhentyy kestäväksi hakkuukertymäksi, ilmaisu on saanut kritiikkiä siitä, että laskenta ei ota riittävästi huomioon kestävyyden eri ulottuvuuksia. Suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä kuvastaa tämän päivän käsitteistössä mielestämme paremmin laskennan sisältöä", ryhmäpäällikkö Kari T. Korhonen toteaa Luken tiedotteessa.

Jos metsistä hakattaisiin suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuukertymän verran, se ei takaisi hiilinielujen kestävyyttä.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä johtaisi laskelmien mukaan toteutuessaan siihen, että metsät olisivat väliaikaisesti päästölähteitä.

Suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä ei ole hakkuutavoite, vaan yksi laskelma muiden joukossa, muistuttaa tutkimusprofessori Tuula Packalen.

Luken ennakkotiedon mukaan viime vuonna Suomen metsistä korjattiin 62,8 miljoonaa kuutiometriä puuta.

Luken arvioita metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksista maakunnittain voi tarkastella MELA-tulospalvelusta.

Luke on myös julkaissut uuden Metsämittari-palvelun, jossa voi tarkastella metsien käytön vaikutusta esimerkiksi monimuotoisuuteen ja marjasatoon.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI