Lehti: Haapavedelle suunniteltu biojalostamohanke sai 24,5 miljoonaa euroa valtion tukea – jalostamon työllisyysvaikutus satoja työpaikkoja - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Lehti: Haapavedelle suunniteltu biojalostamohanke sai 24,5 miljoonaa euroa valtion tukea – jalostamon työllisyysvaikutus satoja työpaikkoja

Hankkeen kokonaiskustannus on noin 280 miljoonaa euroa.
Sanne Katainen
Haapaveden biojalostamon on tarkoitus tuottaa bioetanolia ja biokaasua liikennekäyttöön.

Hallituksen raha-asiainvaliokunta on tänään torstaina pitämässään kokouksessa puoltanut 24,5 miljoonan euron energiatuen myöntämistä Haapavedelle suunnitellun NordFuel Oy:n biojalostamohankkeelle. Käytännössä se varmistaa valtion rahoituksen jättimäiselle noin 280 miljoonaa euroa maksavalle laitokselle, kirjoittaa Kalajokilaakso.

Esityksen raha-asiainvaliokunnalle teki työ- ja elinkeinoministeriö. Esityksen mukaan energiatuki maksetaan vuosina 2020–2023. Määrä on 24,5 miljoonaa euroa, mutta enintään 14,4 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

NordFuel Oy:n Haapavedelle suunniteltu metsäbiomassaa raaka-aineena käyttävä biojalostamo rakennetaan suunnitelman mukaan Kanteleen Voima Oy:n lauhdevoimalan yhteyteen.

Biojalostamo tuottaisi noin 65 000 tonnia eli 83 miljoonaa litraa bioetanolia sekä 250 gigawattituntia biokaasua. Sivutuotteina jalostamo tuottaisi ligniiniä sekä lietettä lannoitekäyttöön.

Bioetanolimäärä riittää noin 400 000 henkilöautolle ja biokaasu 30 000 auton liikennekäyttöön. Laitokselta lähtisi joka viides tunti tankkiautollinen 2G-polttoainetta.

Laitoksen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 300 henkilötyövuotta. Itse laitos työllistäisi noin 70–80 henkilöä. Raaka-aineen hankintaketjuun arvioidaan syntyvän noin 100–200 uutta työpaikkaa.

Kalajokilaakson uutinen aiheesta

Lue lisää

"Ihan kuin olisi tullut toiseen maailmaan", hakkuukone Nurmijärven metsässä ja biojalostamo Porvoossa olivat uutta eurooppalaisille maataloustoimittajille

Boreal Biorefin saamaan ympäristölupaan liittyy 4,7 miljoonaa euroa vakuusvaatimuksia

Boreal Biorefin Heikki Nivala: Kemijärven biojalostamo toteutuu sataprosenttisen varmasti

Boreal Biorefin Heikki Nivala: "Ympäristöluvan ehdot eivät estä biojalostamon rakentamista"