Metsä

Keski-Suomen kansanedustajat kaipaavat parempaa ennustettavuutta metsäpolitiikkaan – "Neljän vuoden välein saa jännittää, miten lait ja verotus muuttuvat"

Jämsäläisen kansanedustajan Piritta Rantasen (sd.) mielestä teollisuuspolitiikkaa täytyisi suunnitella huomattavasti yksittäistä hallituskautta pidemmissä sykleissä.
Jaana Kankaanpää
Talvista metsää Jyväskylän Korpilahdella Keski-Suomessa.

Keskisuomalaiset kansanedustajat toivovat, että kotimaan metsäpolitiikkaa saataisiin vietyä nykyistä ennustettavampaan suuntaan.

"Metsäpolitiikan ongelmana on tempoilevuus. Parempi ennustettavuus olisi luottamusta luova signaali teollisuuden suuntaan", jämsäläinen Piritta Rantanen (sd.) toteaa.

Rantasen mielestä teollisuuspolitiikkaa täytyisi suunnitella huomattavasti yksittäistä hallituskautta pidemmissä sykleissä.

"Mallia voisi ottaa 12-vuotisesta parlamentaarisesta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta. On kohtuutonta, että metsäpuolella neljän vuoden välein saadaan jännittää, miten lainsäädäntö ja verotus muuttuvat."

Jyväskyläläinen Bella Forsgren (vihr.) kaipaa Rantasen tavoin parempaa ennustettavuutta.

"Kuten muussakin yritysmaailmassa, myös metsäpuolella voidaan paremmin investoida, kun nähdään pitkän aikavälin suunta ja isommat linjat."

Jyväskyläläinen Joonas Könttä (kesk.) korostaa verotuksellisten ratkaisujen merkitystä.

"Tämä hallitus päätti sähköveron alentamisesta EU:n minimiin. Metsäteollisuudelle on annettava signaali, että tänne kannattaa investoida ja Suomi kannustaa uusiin biotuotetehdashankkeisiin."

Sinuhe Wallinheimo (kok.) Jyväskylästä puhuu metsäteollisuuden korkeamman jalostusasteen puolesta.

"Meillä Äänekoskella Keski-Suomessa on äärimmäisen hyvä esimerkki biotuotetehtaasta, joka on sähköomavarainen ja jopa tuottaa sähköä ympäristöönsä. Samassa tehtaassa valmistuu 1 300 miljoonaa tonnia sellua vuosittain. Tämä kaikki kertoo siitä, miten valtavasti teknologia on kehittynyt."

Myös vihreiden Forsgren peräänkuuluttaa korkeampaa jalostusarvoa.

"Biotaloudessa pitää keskittyä pitkälle jalostettuihin tuotteisiin esimerkiksi muovin korvaajina."

Metsien käytön lisäämiseen Forsgren suhtautuu varauksellisesti.

"Kestävää hakkuutasoa ei voi määritellä vain taloudellisin perustein, vaan myös luonnon monimuotoisuus sekä hiilinielut on huomioitava."

Rantanen, Könttä ja Wallinheimo ovat valmiita metsien käytön maltilliseen lisäämiseen.

"Niin kauan kuin metsää kasvaa enemmän kuin sitä käytetään, sitä saa myös hakata", Könttä kiteyttää.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI