Metsä

”Lahopuita ei voi jättää harvennuksissa, sillä vuosien kuluessa juuri noihin puihin liito-oravat pesivät ja estävät hakkuut myöhemmin” – liito-oravan tiukka suojelu jakaa mielipiteitä

Valtaosa verkkokyselyyn vastanneista höllentäisi liito-oravan tiukkaa suojelua.
Kari Kytö
Liito-orava tarvitsee pesintään ja ravinnoksi erityisesti haapaa mutta myös muita lehtipuita.

MT Metsä kertoi joulukuussa liito-oravakäräjistä, joita puitiin useampi viime vuonna. Kysyimme verkossa, pitäisikö Suomen pyrkiä poistamaan liito-orava EU:n tiukasti suojeltujen lajien listalta.

Valtaosa vastaajista, 71 prosenttia, höllentäisi suojelua.

”Ei se tainnut niin uhanalainen lopulta ollakaan, vaikka sinänsä symppis otus ja suojeltava. Ei kuitenkaan ole oikein, että papanoita myydään netissä ja vääristetään asetelmaa”, totesi eräs vastaaja.

”Näkyy olevan sen verran sopeutuvainen elukka, että rauhoituksen voi poistaa. Kanta on myös elinvoimainen. Esiintyy kaupunkien puistoissa, pesii talon vinteillä ja pystyy hyödyntämään linnunpönttöjä.”

”Täytyyhän kaverin olla suojeltu, mutta ei sen pidä vuoria siirrellä.”

Moni vastaaja koki liito-oravan rajoittavan kohtuuttomasti rakentamista ja haittaavan metsätaloutta. Lisäksi tiukan suojelun ajateltiin ehkäisevän eläimelle sopivien elinympäristöjen säilymistä.

”Metsän omistajat eivät voi jättää lahopuita tai suuria haapoja harvennuksissa. Vuosien kuluessa juuri noihin puihin liito-oravat pesivät ja estävät metsän hakkuut myöhemmin. Näin metsien monimuotoisuus ei toteudu ja pesäkoloja ei metsistä löydy.”

”Byrokraattinen lähestymistapa on raskas ja hankala ja tuottaa minimirajauksina säästöpuupuskia, joista ei ole liito-oravallekaan todellista hyötyä.”

Tiukkaa suojelua puolustavat nostivat esiin liito-oravan merkityksen laajemmin.

”Liito-orava on tärkeä sateenvarjo­laji vanhojen metsien suojelussa.”

”Liito-oravan ohella on kyse sen elinympäristöistä. Sopivat metsäalueet käyvät koko ajan harvinaisemmiksi, ja siinä samalla liito-oravakin kärsii ja monet samoilla maastotyypeillä pesivät linnut. Lista näistä olisi melkoisen pitkä.”

”Liito-orava ilmaisee arvokkaan, monimuotoisen metsän sijainnin.”

Katso uusin video
Lue lisää

Vaatimaton petipaikka kelpaa metsäpalstalla – jopa taivasalla ollaan valmiita nukkumaan

Käytetäänkö raakapuuta tulevina vuosina vähemmän kuin aiemmin? Näin MT:n lukijat vastasivat

Ennätyssato synnytti marjanpoimintahurahduksen – Näin lukijat kertovat kesän saaliistaan

MT:n lukijat kaipaavat lisää kuitupuuta käyttäviä tehtaita – etenkin Kainuuseen