Metsä

Metsänhoidon suositukset päivitetään ilmastokestäviksi

Suositusten päivittäminen on useamman vuoden kestävä työkokonaisuus. Aluksi täytyy muun muassa määritellä se, mitä ilmastokestävyys tarkoittaa metsien hoidossa.
Markku Vuorikari
Metsänhoidon suositusten päivittämisessä mietitään, millaisilla toimenpiteillä voitaisiin edistää samaan aikaan sekä luonnonhoitoa että ilmastotoimia.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastokestävyys ovat jatkossa kiinteä osa Tapion metsänhoidon suosituksia.

"Suositusten avainsisällöt päivitetään ilmastokestävyyden näkökulmasta", kertoi Tapio Oy:n toimitusjohtaja Anne Ilola viime viikolla Helsingissä järjestetyssä aloitustilaisuudessa. Paikalla oli laaja joukko metsä-, ympäristö- sekä ilmastoalan asiantuntijoita.

Suositusten päivittäminen on useamman vuoden kestävä työkokonaisuus. Kuluvan vuoden tavoitteena on hahmotella suositusten perusperiaatteet ja laatia yhteistyössä kokonaiskuva siitä, mitä ilmastokestävä metsätalous on, ja miten sitä voitaisiin toteuttaa metsänhoidossa.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtajan Antti Asikaisen mukaan tuhoihin varautuminen on olennainen osa ilmastokestävyyttä.

"Roudaton talvi lisää tuulituhojen riskiä", Asikainen antoi esimerkiksi.

Hyönteistuhoista uhkana on muun muassa kirjanpainajien toisen sukupolven yleistyminen myös Suomen keski- ja pohjoisosissa.

Asikaisen mukaan kaikki välittömät tuhoriskit viittaavat kuuseen.

Tällä hetkellä yli puolet hakkuualoista uudistetaan kuuselle. Siksi kasvupaikalle sopivan puulajin sekä mahdollisesti aiempaa monipuolisemman puulajivalikoiman käyttäminen ovat olennainen osa ilmastokestävyyteen tähtäävän metsänhoidon suositusten päivittämistä.

Tilaisuuden esityksissä sekä keskustelussa korostui ajanjakson valinnan tärkeys metsänhoidon kestävyyden tarkastelussa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusprofessori Ali Harlinin mielestä kestävyys voidaan taata vain metsiä hoitamalla. "Materiaalipuolelta katsoen puunkäyttö on ehdottomasti ilmastoteko."

Keskustelussa nousi myös esiin selvitystarve siitä, millaisilla toimenpiteillä voitaisiin edistää samaan aikaan sekä luonnonhoitoa että ilmastotoimia.

Metsäteollisuus ry:n kotimaan metsäasioiden päällikön Matti Mäkelän mukaan suositusten päivityksessä on tärkeää pitää mukana kestävyyden eri kriteerit.

WWF:n Suomen pääsihteerin Liisa Rohwederin mielestä suosituksissa tulisi nostaa esiin konkreettiset tavat metsänomistuksen eri tavoitteille. "Mietitään metsänomistajan roolia ja sitä, miten he voivat olla ilmastosankareita", hän esitti.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI