Metsä

CE-merkintäpakko lopettaa satoja maaseudun piensahoja

Sahatavaran CE-merkintäpakko vaikeuttaa pienten erien sahausta ja oman puun käyttöä rakentamisessa.
Maija Ala-Siurua

Omista puista rakentava saa sahauttaa puunsa omalla tontillaan sahurilla niin kuin nykyisin, mutta jos samat tukit vie naapuriin kenttäsahalle, vaaditaan sahalta CE-kelpoisuus.

Piensahoja edustava Sahayrittäjät ry ennustaa, että 15 prosenttia piensahoista eli 150–200 sahaa lopettaa ensi vuoden heinäkuuhun mennessä, jolloin EU:n rakennustuoteasetus tulee voimaan.

CE-merkinnästä aiheutuu jopa 5 000 euron kustannus sahalle. Sahayrittäjistä suurin osa on sivutoimisia ja heille kustannus on huima.

Saadakseen CE-merkin tuotteilleen sahurilla on oltava lujuusluokitteluoikeus ja tuotannon käsikirja. Lujuuslajittelu on tehtävä valaistussa hallissa.

Sahat tarkistetaan lisäksi vuosittain, mikä sekin maksaa.

Sahayrittäjien toiminnanjohtaja Raimo Etelä kertoo, että huolestuneita soittoja tulee sahureilta viikottain. ”Näyttää siltä, että vanhemmat yrittäjät aikovat lopettaa.”

Yksi lopettamista pohtinut oli maanviljelijä Marko Tapiainen Ylöjärveltä. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos yrittäjien yhteistyö onnistuu.

Paikallinen kiertävä kenttäsahaaja Matti Kahila aikoo käydä CE-kurssin. Jos suunnitelma toteutuu, Kahila voisi lajitella ja leimata Tapiaisen ja muun ringin tuottaman sahatavaran.

Suomen rakennusmääräyskokoelma velvoittaa käyttämään lujuusluokiteltua sahatavaraa kantavissa rakenteissa jo nyt. Käytäntö kunnissa on kuitenkin kirjava, asiaa ei valvota kovinkaan tiukasti.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jo ensimmäinen puun kuorimakone meni kaupaksi – CE-merkinnän saaminen maksoi, mutta yrittäjän mukaan se edistää kaupankäyntiä

Westas Groupin Pekka Kopra: Keski-Euroopan metsätuhot aiheuttavat ylitarjontaa kuusisahatavarasta

Luke: Metsäsektorin suhdannehuippu ohi – hakkuumäärät vähenevät ja sahatavaran sekä tukkien hinnat alenevat viime vuodesta

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI