Metsä

Dimecc Oy: Metsäalan digiloikka tuo sadan miljoonan euron säästöt

Metsävarojen aiempaa parempi hyödyntäminen, kustannustehokas puutavaralogistiikka ja kannattava metsänhoito tuovat lisätuottoja alalle, uskoo innovaatioyritys.
Kari Lindholm
Yritys uskoo, että säästöt muodostavat jopa kymmenen prosenttia puun korjuun ja kuljetuksen 1,2 miljardin vuotuisista kustannuksista.

"Tavoitteena ovat yli sadan miljoonan euron vuotuiset säästöt metsänomistajille, metsäyhtiöille ja koneyrittäjille, kun kaikki tieto metsistämme saadaan lähivuosina talteen ja käyttöön", innovaatioyritys Dimecc uskoo.

Dimecc Oy yhdisti alan johtavat toimijat luomaan modernin metsävaratietojärjestelmän, joka tarjoaa nykyistä tarkemmat, monipuolisemmat ja ajantasaisemmat puusto-, maasto- ja tiestötiedot.

"Digitalisaatio ja erityisesti metsävaratiedon entistä tehokkaampi hyödyntäminen tuo todellisen kehitysloikan metsäalalle", Metsäteho Oy:n tutkimusjohtaja Jarmo Hämäläinen korostaa.

Dimecc Data to Intelligence -ohjelman Forest Big Data -hankkeessa Metsäteho, Arbonaut, VTT ja Suomen Metsäkeskus tutkivat nykyisen datan käyttömahdollisuuksia metsävaratiedon hankinnassa ja päivittämisessä.

Hakkuukoneet keräävät jo nykyisin paljon mittausdataa.

"Metsissämme työskentelee 2 000 hakkuukonetta, jotka hakkaavat päivässä noin miljoona puuta eri tavaralajeiksi. Jokainen runko ja pölkky mitataan tarkasti ja tiedot rekisteröidään koneen tietojärjestelmään. Myös koneen sijainti tallentuu kunkin työpisteen tarkkuudella", Dimecc Oy kertoo.

Metsäkoneiden rooli on myös jatkossa keskeinen sekä puusto- että maaperätiedon kaukokartoituksessa. Sensorit voivat määrittää ympäröivän maaston ja puuston, työlaitteen sijainnin sekä nosturin asennon.

"Tulevaisuudessa tietoa tuotetaan monin eri tavoin. Dataa kerätään ja päivitetään metsien inventointien yhteydessä sekä osana puunhankinnan ja metsänhoidon operaatioita. Näin saamme metsävaratietojärjestelmästä kattavan", Hämäläinen sanoo.

"Metsätiedosta hyötyvät puunhankinta- ja puuntuotantoprosessit sekä metsäntutkimus, viranomaistoiminta ja useat muut toimijat. Puuhuollon arjessa säästetään aikaa ja kustannuksia, kun järjestelmä kertoo esimerkiksi, milloin maastoon kannattaa seuraavan kerran koneella mennä."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Verottaja byrokratian purkutalkoissa

5G-verkko on DNA:n vastaus kasvavaan tietoliikenteeseen maaseudulla

Puukauppaa ei kannata käydä pelkkien metsävaratietojen perusteella – "Metsänomistajan tulee valittua vähemmän maksava ostaja"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI