Metsä

Ensi vuonna odotetaan päätöksiä suurista metsäteollisuuden investoinneista

Syksyllä käynnistyy Metsä Groupin biotuotejätti Äänekoskella. Keitele Group kasvattaa sahureista eniten tuotantoa.
Sami Karppinen
Metsä Groupin biotuotetehtaan rakennustyöt ja laitteiden asennukset ovat edenneet Äänekoskella jo niin pitkälle, että tammi–helmikuussa päästään aloittamaan tehtaan testaus- ja koekäyttövaihe.

Ensi vuodelle on ladattu paljon odotuksia metsäteollisuuden suurhankkeista. Moni suunnitelma on etenemässä siihen vaiheeseen, että ratkaiseva investointipäätös voitaisiin tehdä.

Monen hankkeen kustannukset ovat satoja miljoonia euroja, muutamat nousevat miljardiluokkaan. Kaikkien esillä olleiden suunnitelmien toteutuminen ei ole todennäköistä.

Kiinalaisen Kaidin suomalainen tytäryhtiö on viestinyt, että päätös puuperäisiä liikenteen polttoaineita valmistavasta biojalostamosta on hyvin lähellä.

Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Carl Haglund on todennut, että rakentaminen Kemissä saattaa alkaa ensi vuoden aikana ja että maansiirtotöihin voitaisiin ryhtyä jo kevättalvella.

Lopullista päätöstä kiinalaiset omistajat eivät kuitenkaan ole vielä tehneet, vaikka jalostamon pitäisi lähteä käyntiin vuonna 2019.

Kemijärveläisten kehitysyhtiö Boreal Bioref julkisti pitkään salassa pidetyn kumppaninsa kiinalaisen Camc Engineeringin (Camce) marraskuun puolivälissä.

Kemijärvellä erilaisia selluja ja muita biotuotteita tekevän tehtaan on kaavailtu käynnistyvän vuonna 2020. Näin luvat ja lopulliset laskelmat rakentamispäätöksen pohjaksi pitäisi saada valmiiksi ensi vuoden kuluessa.

Maailman suurinta havusellutehdasta Kuopioon suunnittelevalla Finnpulpilla on sama aikataulu kuin kemijärveläisillä. Ensimmäiset sellupaalit pitäisi valmistua Kallaveden rannalla Sorsasalossa vuonna 2020.

Finnpulp odottaa, että se saisi viranomaisten päätöksen ympäristöluvasta heti tammi–helmikuussa.

"Emme vielä tiedä ympäristölupapäätöksen sisältöä. Varaamme itsellemme ajan katsoa se läpi. Mietimme sitten, missä järjestyksessä edetään", Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredrikson linjaa tulevaa.

Vaikka ensi vuonna ei tehtäisi yhtään uutta rakentamispäätöstä, aiempien päätösten ansiosta uutta tuotantoa syntyy ennätysmäärä.

Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi käynnistyy Äänekoskella, kun Metsä Groupin biotuotetehdas aloittaa sellunkeiton.

Selluntuotantoa lisää myös UPM. Kymin tehtaalla Kouvolan Kuusankoskella valmistuu investointiohjelman toinen vaihe, jonka ansiosta kapasiteetti nousee 170 000 tonnia. Samansuuruinen pullonkaularemontti saatiin päätökseen tämän vuoden alussa.

Sahureista eniten tuotantoa kasvattaa ensi vuonna Keitele Group. Konsernin hallituksen puheenjohtajan Ilkka Kylävainion mukaan Kemijärvellä kuivaamot valmistuvat helmikuussa. Laajennukseen liittyvä työntekijöiden kurssitus päättyy maaliskuun alussa.

Kemijärvellä siirrytään kahteen vuoroon ja sahatavaran tuotanto kaksinkertaistuu vuositasolla 300 000 kuutiometriin. Ensi vuonna tosin jäädään vielä noin 270 000 kuutioon, koska kaksivuorotyötä ehditään tehdä vain kymmenen kuukautta.

Keitele Group aikoo lisätä tuotantoa myös Alajärvellä niin, että koko konsernin sahatavaran tuotanto voi nousta vuonna 2018 yli miljoonaan kuutiometriin.

"Ensi vuosi on tietysti tiukka paikka sahata lisääntyvä mäntymäärä markkinoille", Kylävainio viittaa mäntysahatavaran hintojen laskuun.

Metsä Groupin Äänekosken tehtaan valmistumista ja UPM:n Kymin investointeja sekä Stora Enson havukuidun käytön lisäystä Varkaudessa Kylävainio pitää erittäin positiivisina sahureille.

"Se tarkoittaa, että kuitupuut ja hake menevät paremmin kaupaksi ja tukkia tulee tarjolle lisääntyvän kuitupuuhankinnan myötä."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lapin ely-keskus: Metsä Fibren Kemin hankkeen yva-ohjelma antaa hyvän pohjan – jäähdytysvesien ja jätevesien mallinnus on kuitenkin vielä puutteellista

Uusi ympäristöministeri väläyttää päätehakkuille ikärajoja, kieltäisi soiden avohakkuut ja tarkastelisi nieluvelvoitteiden toteutumista alueittain – "En näe asiaa niin yksinkertaisena, että puuta voidaan hakata saman verran kuin se kasvaa"

Boreal Biorefin saamaan ympäristölupaan liittyy 4,7 miljoonaa euroa vakuusvaatimuksia

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI