Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Metsä

EU-parlamentin ympäristövaliokunta äänesti hiilinieluista – “Me hävisimme”

EU-parlamentin ympäristövaliokunnan ehdotuksessa metsien käyttöä verrataan viime vuosikymmenenä toteutuneeseen hakkuutasoon.
Saara Olkkonen
Metsien käyttöä verrataan ympäristövaliokunnassa vuosiin 2000–2012, mikä asettaisi rajoitteen suunnitelluille biotaloustavoitteille.

EU:n parlamentin ympäristövaliokunnassa tänään läpimenneessä linjauksessa hiilen sidonnalle esitetään tiukkaa vähimmäisvaatimusta. Sen alittaminen tekisi Suomen metsistä päästölähteen hiilinielun sijaan. Tämä uhkaisi myös Suomen suunnittelemia hakkuulisäyksiä.

"Me hävisimme", oli asiasta vastuussa oleva europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (r.) ensimmäinen reaktio ympäristövaliokunnan tämänpäiväiseen äänestystulokseen. Suomen kannalta tärkein tulos, eli vertailuvuodet, joihin toteutuvia maankäytön nieluja ja päästöjä verrataan, hävittiin äänin 29–38.

"Tarkoitus on saada muita puolueita kanssani samaan rintamaan ennen täysistuntoa, koska ero äänissä oli niin pieni", Torvalds jatkaa.

Parlamentin ympäristövaliokunta äänesti tänään maankäyttöön, sen muutokseen ja metsiin (lulucf) liittyvästä ilmastopolitiikasta. Ympäristövaliokunta on maankäyttöä koskevissa ilmastopäätöksissä johtava valiokunta.

Suomen kannalta merkittävin tappio koski metsien käytön vertailutasoa vuosille 2020–2030. Ympäristövaliokunnan esityksessä metsien käyttöä verrataan vuosiin 2000–2012 ja Euroopan komission esityksessä vertailuvuodet olivat 1990–2009. Torvaldsin mukaan katseen tulisi olla tulevissa hakkuumäärissä, eikä vanhoissa toteumissa.

Suomen kanta on, että vertailutaso sidottaisiin historian sijaan tulevaan metsän käyttöön ja kasvuun.

"Useat jäsenmaat eivät valitettavasti tiedä, mitä kestävä metsänhoito pitää sisällään", Torvalds sanoo.

Myös europarlamentaarikko Hannu Takkula (kesk.) pitää äänestyksen tulosta harmillisena.

"Laskentaa ei tulisi missään tapauksessa sitoa menneisyyteen, sillä se asettaa jäsenmaat eriarvoiseen asemaan hiilinielujen vertailuissa", hän kommentoi.

Maatalous- ja teollisuusvaliokunta pääsivät aiemmin komission ehdotukseen tehtävistä muutoksista yksimielisyyteen, ja ne ovat samoilla linjoilla Suomen kanssa.

"Äänestystulos on osoitus siitä, ettei ympäristövaliokunnan enemmistö ymmärrä kestävän metsänhoidon periaatteita eikä myöskään kunnioita teollisuus- ja maatalousvaliokuntien lausuntoja", Takkula sanoo.

Asiasta äänestetään seuraavaksi täysistunnossa 12.9.2017.

MTK on erittäin pettynyt ympäristövaliokunnan valitsemaan linjaan.

"Linja ei tunnista kestävän metsätalouden kehitysdynamiikkaa ja on ristiriidassa useiden jäsenvaltioiden harjoittamien omien jo valittujen metsä- ja energiapolitiikkojen kanssa. "

Järjestön mielestä valiokuntien äänestystulokset eivät anna selkeää näkemystä siitä, miten Euroopan parlamentti haluaisi metsien ja puutuotteiden ilmastohyötyjä käsiteltävän.

MTK:n näkemyksen mukaan tämä kertoo kyvyttömyydestä nähdä metsien pitkäaikaiset ilmastohyödyt.

"Talouteen linjattomuus luo epävarmuutta ja heikentää biotalouden toimintaympäristöä", MTK tiedotti.

Lue myös: EU-parlamentin ympäristövaliokunnan äänestys vaarantaa hakkuut

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Bioenergian kohtalosta edessä ratkaiseva taisto

EU tunkee savotalle

VIERASKOLUMNI Lasku hyvästämetsänhoidosta?

vierasyliö Puukujanteet ja piennarpusikotvoivat tehostaa myös peltoviljelyä