Metsä

Geokätköt leviävät Metso-alueille

Suomen metsäkeskus tavoittelee erityisesti lapsia ja nuoria geokätköilyn avulla.
Kari Lindholm
Ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriöt ovat valinneet Metso-ohjelmaan viisi uutta verkostohanketta.

Geokätköily-hanke toteutetaan Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueen metsissä. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten luontosuhteen kehittymistä sekä jakaa tietoa Metso-ohjelmasta.

Kätköilyllä pyritään myös edistämään alueiden luontomatkailua.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat alueen metsänomistajat ja luontomatkailuyrittäjät, alueen elykeskukset, Metsähallitus, Järvi-Suomen Partiolaiset ry sekä Suomen 4H-liitto. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat valinneet Metso-ohjelmaan viisi uutta verkostohanketta, joista kätköily on yksi esimerkki.

Verkostohankkeissa testataan paikallisesti uusia arvokkaiden luontokohteiden turvaamiskeinoja, kehitetään kohteiden kestävää käyttöä ja viestitään Metso-ohjelmasta ja metsäluonnon monimuotoisuudesta.

Muita hankkeita ovat Metso-kohteiden hyödyntäminen luontomatkailussa -hanke Kuusamossa; Metsänomistajien oman luontoverkoston hyödyntäminen, jota toteuttaa Länsi-Suomen luontoarvoyhdistys Koppelo Ry; Luonnontieteellinen keskusmuseon hanke petolintujen pesäpaikkojen suojaamiseksi ja Riistametsänhoidon käytäntöjä metsäammattilaisten arkeen -hanke Riistakeskuksessa.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Sallan kansallispuisto hyödyttää sekä luontoa että taloutta

Metsänomistajat pettyivät valtion kulotushankkeeseen: "Maasto on vain nokeentunut" – "Kulotus onnistui erinomaisesti", vastaa toteuttaja

Aarre kokeili puunrunkojen varaan viritettyä Tentsile-hotellia Verlassa – ”Tämä on yksi tapa tuoda suomalaiset takaisin metsään”, matkailuyrittäjä sanoo

Pikkuruinen kuoppa tai valtavan syvä onkalo – hiidenkirnut kiehtovat historiallaan ja ulkonäöllään