Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Metsä

Geokätköt leviävät Metso-alueille

Suomen metsäkeskus tavoittelee erityisesti lapsia ja nuoria geokätköilyn avulla.
Kari Lindholm
Ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriöt ovat valinneet Metso-ohjelmaan viisi uutta verkostohanketta.

Geokätköily-hanke toteutetaan Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueen metsissä. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten luontosuhteen kehittymistä sekä jakaa tietoa Metso-ohjelmasta.

Kätköilyllä pyritään myös edistämään alueiden luontomatkailua.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat alueen metsänomistajat ja luontomatkailuyrittäjät, alueen elykeskukset, Metsähallitus, Järvi-Suomen Partiolaiset ry sekä Suomen 4H-liitto. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat valinneet Metso-ohjelmaan viisi uutta verkostohanketta, joista kätköily on yksi esimerkki.

Verkostohankkeissa testataan paikallisesti uusia arvokkaiden luontokohteiden turvaamiskeinoja, kehitetään kohteiden kestävää käyttöä ja viestitään Metso-ohjelmasta ja metsäluonnon monimuotoisuudesta.

Muita hankkeita ovat Metso-kohteiden hyödyntäminen luontomatkailussa -hanke Kuusamossa; Metsänomistajien oman luontoverkoston hyödyntäminen, jota toteuttaa Länsi-Suomen luontoarvoyhdistys Koppelo Ry; Luonnontieteellinen keskusmuseon hanke petolintujen pesäpaikkojen suojaamiseksi ja Riistametsänhoidon käytäntöjä metsäammattilaisten arkeen -hanke Riistakeskuksessa.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Lisäraha ja suojeluinto poikivat uusia suojelumetsiä – sekä valtion Metso-ohjelma että yksityinen Luonnonperintösäätiö etenevät vauhdilla

Metsäkeskus laati sopimusmallin metsän käytöstä luontomatkailuun – kuusamolaismetsänomistaja: "Rahan takia tähän ei lähdetty"

Suomen metsistä suojeltu 12 prosenttia eli 2,7 miljoonaa hehtaaria

Saariston helmi Purunpää sai rauhan – "Yksityiseksi suojelualueeksi tavattoman suuri"