Metsä

Ilmastonmuutos paisuttaa puita – metsien kasvu kiihtynyt erityisesti pohjoisessa

Suomen metsien kasvu on lähes kaksinkertaistunut 1970-luvun alusta nykypäivään.
Kari Salonen
Suomessa ympäristönmuutos nosti kasvua kivennäismailla 0,7 kuutiometriä hehtaarilla, joka on 37 prosenttia kasvun muutoksesta 1970-luvun alusta 2010-luvulle.

Yli kolmannes Suomen metsien kasvusta selittyy ympäristönmuutoksella. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksessa ilmaston lämpeneminen oli tärkein kasvun muutokseen vaikuttanut ympäristötekijä.

Muutos on kiihtynyt 1990-luvulta lähtien. Ympäristönmuutos nosti tutkimuksessa metsien kasvua keskimäärin 0,7 kuutiometriä hehtaarilla 1970-luvun alusta 2010-luvulle. Suurin muutos kasvussa oli pohjoisessa ja pienin etelässä.

Metsien kasvun muutosta on selitetty ilmaston lämpenemisen lisäksi typpilaskeumalla ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousulla. Luken tutkija Helena Henttosen mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut tasaisesti koko tarkastelujakson eikä typpilaskeumassa ole tapahtunut huomattavia muutoksia jakson aikana.

Myös metsänhoito ja muuttunut metsärakenne vaikuttavat kasvuun. Puuston rakenne on metsänhoidolla muutettu sellaiseksi, että metsät reagoivat ilmastonmuutokseen tehokkaasti.

"Ympäristön vaikutus kasvun nousuun on merkittävä, mutta metsien tihentymisen ja metsien rakenteen muutosten vaikutus on vielä sitä suurempi. Pitkällä aikavälillä metsien tihentymistä ja rakenteen muutosta selittää puuston kasvun kannalta huono lähtötilanne", Henttonen sanoo.

Ympäristönmuutosten osuutta metsien kasvun nousuun tutkittiin valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineistojen avulla. Tilastollisessa analyysissä poistettiin metsien tiheyden, puun koon, hakkuiden, puulajin ja metsikön perustamistavan vaikutus puun kasvuun. Turvemaat sekä soistuneet ja ojitetut metsät rajattiin aineiston ulkopuolelle.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Viestintäilmasto on muutoksessa

Jari Leppä SuomiAreenassa: Vegaaninen ruokavalio kääntää Suomen hiilijalanjäljen kasvavaksi

Nuorten oireilusta vastuu on aikuisilla

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI