Metsä

”Kaapelisopimukseen ei kannata suostua ilman harkintaa”

"Aina pitää löytyä neuvotteluvaraa", Maanomistajien Arviointikeskuksen aluejohtaja Vesa Hakola toteaa Carunan haluttomuudesta neuvotella maakaapelointisopimuksesta.
Pekka Fali
Vesa Hakola suosittaa maanomistajia harkitsemaan tarkkaan, minkälaisen sopimuksen allekirjoittaa.

Maanomistajien Arviointikeskuksen aluejohtajan Vesa Hakolan mukaan hyvä lähtökohta maakaapeleiden sijoitussopimuksia tehdessä on, että tehdään vapaaehtoinen sopimus.

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna lähetti Posiolla metsää omistavalle Erkki Nykäselle maakaapeleiden sijoitussopimukset allekirjoitettavaksi. Nykänen olisi halunnut täsmentää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan, mutta Caruna ei suostunut muokkaamaan sopimustekstiä.

Caruna tarjosi kaapelointitöistä aiheutuvista haitoista ja rajoituksista korvausta tilasta riippuen 30 eurosta yli tuhanteen euroon.

Hakola on sitä mieltä, ettei korvaussummasta voi tarkasti sopia, jollei tiedetä, mitä rajoituksia tai haittaa kaapelista on. Jos esimerkiksi kaapeli estää metsäkoneen tai tukkirekan kulun hakattavalle metsäpalstalle tai pidentää puunkuljetusreittiä, todellinen haitta voi olla tuhansia euroja.

Nykänen korostaa, ettei häntä juuri kaiherra korvaussumma, vaan sopimuksen tyyli.

”Jos sopimus ei tyydytä maanomistajaa, yhtiö voisi katsoa peiliin. Aina pitää löytyä neuvotteluvaraa”, Hakola painottaa.

Jos maanomistaja ei allekirjoita sopimusta, yhtiö hakee rakentamisluvan kunnalta. Näin kävi Nykäsen tapauksessa.

Yleensä kunta myöntää rakentamisluvan yhdyskuntateknisesti tärkeisiin hankkeisiin. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, joka ei yleensä muuta annettua lupapäätöstä.

”Rakentamislupa ei kuitenkaan vapauta yhtiötä korvauksista”, Hakola muistuttaa. Jos korvauksista ei ole päästy sopimukseen, korvaus määrätään Maanmittauslaitoksen korvaustoimituksessa.

Toimituksessa määritellään ne haitat ja vahingot, joista korvauksia määrätään.

”Sen vuoksi maanomistajan ei kannata suostua sopimukseen ilman harkintaa, vaikka yhtiö todennäköisesti saakin luvan hankkeeseen.”

Jos maanomistaja tai yhtiö ei ole tyytyväinen annettuun korvauspäätökseen, siitä voi valittaa maaoikeuteen, joka käsittelee korvausasiat uudelleen.

Lue myös: Nimi paperiin tai lupa haetaan kunnalta – Caruna ei neuvottele maakaapelointisopimuksista

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaikkea sähköverkkoa ei tarvitse vetää kalliisti maahan – "Järkevästä sähkönsiirrosta saadaan miljardisäästöt"

TE: Sipilä ja Rinne tahtovat sähköverkot julkiseen omistukseen – Hinta vastaisi hävittäjäkauppaa: "Karkea heitto on kymmenen miljardia"

Sähkökaapeli ja valokuitu eivät tahdo mahtua samaan ojaan – ”Suomi on valokuiturakentamisessa muita pohjoismaita jäljessä"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI