Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Metsä

Kansainvälinen tutkijayhteisö ehdottaa uusia keinoja metsien hiilivarastojen lisäämiseksi: "Jos saastutat, maksat"

Suomalaisen Tiedeakatemian luotsaaman selvityksen mukaan puolet EU:n metsistä ovat alle 80-vuotiaita.
Kari Salonen
EASAC:n selvityksessä metsätähteen energiakäyttö ei välttämättä ole ilmastoystävällisempää kuin maakaasun käyttö.

Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestön EASAC:n (European Academies' Science Advisory Council) tuoreessa raportissa katsotaan, että metsien pitkäikäisiä hiilivarastoja tulisi lisätä taloudellisilla ohjauskeinoilla. Tämä helpottaisi sovittuihin ilmastotavoitteisiin pääsemistä.

Hiilen sidonnan tukeminen ja hiilidioksidipäästöjen verottaminen EU:ssa toisivat hyötyjä yksityisille metsänomistajille sekä kansantaloudelle.

"Jos saastutat, maksat. Jos sidot, tienaat", tutkimusryhmän professori Jaana Bäck sanoi raportin julkaisutilaisuudessa tänään tiistaina.

Bäck sanoi, että metsien käyttö ei ole ilmastoneutraalia.

"Hiilidioksidi päätyy ilmakehään tai tuotteisiin, mutta ennemmin tai myöhemmin ilmakehään."

EU-komission kesällä julkaisema ilmasto- ja energialinjauksessa kaikille jäsenmaille asetettaisiin oma hiilinielujen lähtötaso, jota siltä edellytettäisiin.

Epäonnistuminen vertailutasojen määrittämisessä voisi Bäckin mukaan johtaa siihen, että julkisia varoja käytetään siirtämään päästöjä pois taakanjakosektorilta muille sektoreille.

"Tällöin kokonaispäästöt eivät vähene."

Bäckin mukaan EU:n jäsenmaiden ei pitäisi saada hyötyä jo olemassa olevista suurista metsävarannoista, vaan lisäarvosta, joka hiilen sidonnasta syntyy.

Raportti muistuttaa, että metsänhoidon ilmastovaikutukset eivät liity ainoastaan hiilen sidontaan. Myös muut kasvihuonekaasut ja metsien heijastusvaikutukset ovat osa kokonaisuutta.

Monien EU:n jäsenvaltioiden metsien käytön tehostamistavoitteet esimerkiksi bioenergian tuotantoon tuovat Bäckin mukaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ilmakehään lisää hiilidioksidia.

"Ilmaston kannalta on ihan sama, käytetäänkö energiaksi puuta vai fossiilisia polttoaineita."

Muita raportin teemoja olivat metsien monimuotoisuus ja valmistautuminen muuttuvaan ilmastoon.

Raportin mukaan puolet EU:n metsistä ovat alle 80-vuotiaita ja metsänhoito on aiheuttanut yli 600 metsälajin uhanalaisuuden.

"Monimuotoisuuden kannalta pitää tehdä nopeita toimia", professori Janne Kotiaho sanoi.

Ilmastonmuutoksen riskejä, kuten tuuli- ja myrskytuhoja voidaan selvityksen mukaan vähentää suosimalla eri-ikäisiä sekametsiä.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Tutkijat kannattavat EU:n hiilinielupäätöstä: "Se luo taloudellisia kannustimia kestävämmälle metsien käytölle"

Yksipuolinen kuva metsänomistajista harmittaa Mikko Tukevaa – "Suomalainen metsänhoito on ilmastoteko"

Uudet metsäsodat uhkaavat, MTK ehdottaa suojelurahastoa

Ilmastotavoitteet ja talous lyövät kättä