Metsä

Kotimainen hake hakusessa Turun seudulla

Fortum on päättänyt sijoittaa 40 miljoonaa euroa Turun seudun energiantuotannon (TSE) uuteen sähköä ja lämpöä tuottavan voimalaitoksen rakentamiseen Naantalissa. Laitoksessa käytettäisiin aluksi 0,7 miljoonaa kuutiota metsähaketta vuodessa ja myöhemmin jopa 1,2 miljoonaa kuutiota nykyisen kivihiilen tilalla.
Pekka Fali

Monipolttolaitoksessa voidaan käyttää polttoaineina haketta, kivihiiltä sekä hyvälaatuista kierrätysjätettä.

”Aluksi sekoitussuhde olisi noin puolet puuta ja puolet kivihiiltä”, johtaja Jouni Haikarainen Fortumista kertoo.

Haikaraisen mukaan tavoite on, että hake saataisiin lähialueilta. Järkevä kuljetusmatka kumipyörillä on korkeintaan 150 kilometriä.

”Puunhankinta on iso haaste. Nyt selvitetään mahdollisia toimittajia.”

Haikarainen pitää todennäköisenä, että voimalaitos tilaa hakkeen suurten metsäyhtiöiden puunhankinnan kautta.

Jos Turun seudulta puuta ei saa riittävästi, laitos joutuu turvautumaan lisäksi tuontipuuhun.

”Tuontimahdollisuuksiakin selvitetään. Itämeren alueelta tuotaisiin puuta hakkeena, pellettinä tai torrefioituna (paahdettuna) pellettinä”, Haikarainen valottaa.

”Puuta riittää”

Miten on, riittääkö Turun seudulla puuta voimalaitoksen tarpeisiin?

”Riittää. Metsien käyttöaste on lounaisessa Suomessa kohtuullisen alhainen. Metsistä löytyy lisää niin energiarankaa kuin oksia ja latvuksiakin. Lisäksi kuitupuukokoista puuta voidaan hyvinkin käyttää energian tuotannossa”, Länsi-Suomen metsänomistajien liiton puheenjohtaja Marko Mäki-Hakola vastaa.

Metsäntutkimuslaitoksen tietojen mukaan Lounais-Suomessa on viime vuosina hakattu reilut 60 prosenttia ainespuumäärästä, joka voitaisiin puuntuotannon kestävyys huomioon ottaen hakata.

Mäki-Hakolan mukaan alueen metsänhoitoyhdistykset ovat lisänneet valmiuttaan toimittaa puuta suoraan tehtaille.

”Energiapuutoiminta sopii hyvin yhdistysten palveluvalikoimaan, koska se edistää metsänhoitoa ja metsien kasvukyvyn parantamista.”

Uusi voimalaitos on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2017. Se korvaisi Naantalin jo 50 vuotta käytössä olleen hiilivoimalaitoksen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Oulun Energia aikoo hiilinegatiiviseksi lisäämällä puun ja vähentämällä turpeen käyttöä

Metsähakkeen käyttö kääntyi kasvuun – puupolttoaineita paloi kaikkiaan 20,1 miljoonaa kuutiometriä viime vuonna

Metsityskorvaus sai vaalipaneelissa täyden tuen – vain vihreät vähentäisivät hakkuita